موضوع کمیسیون: بحث و تبادل نظر در خصوص پیگیری ساختمان مجموعه ورزش های باستانی و کشتی پهلوانی

مشروح جلسه: به حول قوه الهی جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون ورزش و جوانان و مهندس فلاح امینی شهردار محترم و سرهنگ حسن یاوری شکیب مسئول ورزش و جوانان شهر شریفیه وآقای یگانگی  مسئول ورزش بخش محمدیه ، آقای محسن بهتویی ورزش بومی و محلی شهرستان البرز با قرائت قرآن کریم توسط آقای بهتویی تشکیل گردید.

جناب آقای حسن بهتویی رئیس کمیسیون ورزش و جوانان ضمن خیر مقدم به حاضرین و عرض تسلیت به مناسبت شهادت دکتر بهشتی و 72 تن از یارانش و حادثه شلمچه، به مسئله انتخابات و مشارکت مردم ، تقدیر و تشکر از حسن نیت و انتخاب رئیس جمهور اصلح که بتوانند مشکلات مردم را کاسته و گره هی ازمشکلات مردم بازگنند. منتخبین عزیز ضمن اقتداء به شهید سردار سلیمانی، راهرو این شهید عزیز باشند. ضمن حمایت از ورزشکاران شهر به برخی کمبودهای ورزشی سطح شهر خواستار پیگیری بیشتر جهت حل مشکلات ورزشی شدند و به تاسیس باشگاه فرهنگی و ورزشی توسط شهرداری اشاره و خواستار پیگیری جهت هرچه سریعتر آن توسط شهرداری شدند. لذا خواستار نصب دوربین مدار بسته در ورودی سالنهای ورزشی شدند و برخی مشکلات ورزشی از جمله نیمه کاره ماندن سالن باستانی ، زمین چمن طبیعی ، مصنوعی و مشکلات جانی آنها فردا در حضور مدیرکل تربیت بدنی بررسی خواهد شد.

در ادامه آقای یاوری شکیب مسئول ورزش و جوانان شهر شریفیه، ضمن تبریک به منتخبین، به برخی مشکلات ورزشی از جمله بودجه ورزشی با توجه به برنامه های پیشنهادی بانوان و آقایان از سوی شهرداری شدند و خواستار تحقق بودجه ورزش از سوی شورا و شهرداری برای ورزش شدند.

خانم شاهی مسئول ورزش همگانی بانوان خواستار افتتاح پارک بانوان جهت ورزش همگانی بانوان و حمایت شورا و شهرداری از ورزش بانوان شدند.

آقای محسن بهتویی درخصوص آسیب های ورزشی مخصوصا ورزش همگانی و رسیدگی به رشته های ورزش در سطح شهر و ورزشکاران شدندو همچنین در خصوص سیستم سرمایشی باشگاه  میثاق از شورا و شهرداری مساعدت لازم را خواستار شدند.  

آقا

موضوع کمیسیون: بحث و تبادل نظر در خصوص پیگیری ساختمان مجموعه ورزش های باستانی و کشتی پهلوانی

مشروح جلسه: به حول قوه الهی جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون ورزش و جوانان و مهندس فلاح امینی شهردار محترم و سرهنگ حسن یاوری شکیب مسئول ورزش و جوانان شهر شریفیه وآقای یگانگی  مسئول ورزش بخش محمدیه ، آقای محسن بهتویی ورزش بومی و محلی شهرستان البرز با قرائت قرآن کریم توسط آقای بهتویی تشکیل گردید.

جناب آقای حسن بهتویی رئیس کمیسیون ورزش و جوانان ضمن خیر مقدم به حاضرین و عرض تسلیت به مناسبت شهادت دکتر بهشتی و 72 تن از یارانش و حادثه شلمچه، به مسئله انتخابات و مشارکت مردم ، تقدیر و تشکر از حسن نیت و انتخاب رئیس جمهور اصلح که بتوانند مشکلات مردم را کاسته و گره هی ازمشکلات مردم بازگنند. منتخبین عزیز ضمن اقتداء به شهید سردار سلیمانی، راهرو این شهید عزیز باشند. ضمن حمایت از ورزشکاران شهر به برخی کمبودهای ورزشی سطح شهر خواستار پیگیری بیشتر جهت حل مشکلات ورزشی شدند و به تاسیس باشگاه فرهنگی و ورزشی توسط شهرداری اشاره و خواستار پیگیری جهت هرچه سریعتر آن توسط شهرداری شدند. لذا خواستار نصب دوربین مدار بسته در ورودی سالنهای ورزشی شدند و برخی مشکلات ورزشی از جمله نیمه کاره ماندن سالن باستانی ، زمین چمن طبیعی ، مصنوعی و مشکلات جانی آنها فردا در حضور مدیرکل تربیت بدنی بررسی خواهد شد.

در ادامه آقای یاوری شکیب مسئول ورزش و جوانان شهر شریفیه، ضمن تبریک به منتخبین، به برخی مشکلات ورزشی از جمله بودجه ورزشی با توجه به برنامه های پیشنهادی بانوان و آقایان از سوی شهرداری شدند و خواستار تحقق بودجه ورزش از سوی شورا و شهرداری برای ورزش شدند.

خانم شاهی مسئول ورزش همگانی بانوان خواستار افتتاح پارک بانوان جهت ورزش همگانی بانوان و حمایت شورا و شهرداری از ورزش بانوان شدند.

آقای محسن بهتویی درخصوص آسیب های ورزشی مخصوصا ورزش همگانی و رسیدگی به رشته های ورزش در سطح شهر و ورزشکاران شدندو همچنین در خصوص سیستم سرمایشی باشگاه  میثاق از شورا و شهرداری مساعدت لازم را خواستار شدند.  

آقای باقری مربی بدنسازی شهر در خصوص ارتقاء ورزش در شهر و سود آوری از ورزش و پایداری رشته ورزشی مربوطه بحث نمودند.

مهندس فلاح امینی شهردار محترم خواستار همکاری شورا و شهرداری و اداره ورزش شدند. ایشان افزودند سالن هایی که بصورت پیمانکاری به پیمانکاران میدهند و بایستی اجازه و هزینه های سالن ها را به سالن های آن شهر اختصاص داده شود. و شهرداری منابعش محدود می باشدبر طبق ماده 16 و 17 شهرداری باید به هیات های ورزش اختصاص داده شود. ایشان افزودند متولی امور ورزشی اداره ورزش بخش محمدیه، شهرستان البرز و استان قزوین می باشد و اعتبارات مالی را اداره ورزش به ورزش شهر اختصاص می دهد و شهرداری هم در کنار اداره ورزش به ورزش شهر کمک کند.

آقای یگانگی مسئول بخش محمدیه گفتند از 15 تیرماه سال 1400 پیمانکار رسما مجموعه ورزش های باستانی را شروع می کند، در خصوص ورزش های همگانی با عنوان همایش دوشنبه های پیاده روی همگانی خواستار شدند و در خصوص مزایای آن بحث و گفتگو نمودند و خواستار اهدای جوایز به ورزشکاران شدند.

آقای احمد قدوسیان نایب رئیس کمیسیون ورزش و جوانان افزودند برطبق بند 6 ماده 80 وظایف شورای اسلامی شهر با تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز ورزشی با هماهنگی دستگاههای ذیربط می باشد و اداره ورزش و جوانان ، شورا و شهرداری ، خیرین سه ضلع مثلث می باشند که ورزش را پیگیری و نظارت و مدیریت می کنند. شورا و شهرداری در دوره پنجم در خصوص ورزش، فعالیت، پیگیری و همکاری زیادی داشته است. و از خیرین ورزش شهر تقدیر و تشکر نمودند و خواستار حمایت از ورزش شهر شدند.

آقای یاوری افزودند، جاده سلامت را با همکاری شورا و شهرداری پیگیری کنیم و درخصوص جلسه ورزش های باستانی با مدیرکل ورزش و جوانان استان در روز دوشنبه 7 تیرماه خبر دادند.

 

ی باقری مربی بدنسازی شهر در خصوص ارتقاء ورزش در شهر و سود آوری از ورزش و پایداری رشته ورزشی مربوطه بحث نمودند.

مهندس فلاح امینی شهردار محترم خواستار همکاری شورا و شهرداری و اداره ورزش شدند. ایشان افزودند سالن هایی که بصورت پیمانکاری به پیمانکاران میدهند و بایستی اجازه و هزینه های سالن ها را به سالن های آن شهر اختصاص داده شود. و شهرداری منابعش محدود می باشدبر طبق ماده 16 و 17 شهرداری باید به هیات های ورزش اختصاص داده شود. ایشان افزودند متولی امور ورزشی اداره ورزش بخش محمدیه، شهرستان البرز و استان قزوین می باشد و اعتبارات مالی را اداره ورزش به ورزش شهر اختصاص می دهد و شهرداری هم در کنار اداره ورزش به ورزش شهر کمک کند.

آقای یگانگی مسئول بخش محمدیه گفتند از 15 تیرماه سال 1400 پیمانکار رسما مجموعه ورزش های باستانی را شروع می کند، در خصوص ورزش های همگانی با عنوان همایش دوشنبه های پیاده روی همگانی خواستار شدند و در خصوص مزایای آن بحث و گفتگو نمودند و خواستار اهدای جوایز به ورزشکاران شدند.

آقای احمد قدوسیان نایب رئیس کمیسیون ورزش و جوانان افزودند برطبق بند 6 ماده 80 وظایف شورای اسلامی شهر با تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز ورزشی با هماهنگی دستگاههای ذیربط می باشد و اداره ورزش و جوانان ، شورا و شهرداری ، خیرین سه ضلع مثلث می باشند که ورزش را پیگیری و نظارت و مدیریت می کنند. شورا و شهرداری در دوره پنجم در خصوص ورزش، فعالیت، پیگیری و همکاری زیادی داشته است. و از خیرین ورزش شهر تقدیر و تشکر نمودند و خواستار حمایت از ورزش شهر شدند.

آقای یاوری افزودند، جاده سلامت را با همکاری شورا و شهرداری پیگیری کنیم و درخصوص جلسه ورزش های باستانی با مدیرکل ورزش و جوانان استان در روز دوشنبه 7 تیرماه خبر دادند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.