موضوع کمیسیون: بررسی اراضی 43 هکتاری

مشروح جلسه: به حول قوه الهی جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون، تعدادی از کشاورزان تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

*- حاج آقا حسن لی ضمن تبریک ایام و انتخابات پیش رو، خواستار حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای شدند. در ادامه ایشان به اراضی 43 هکتاری و اختلاف پیش آمده در تعاونی اراضی 5/5 هکتاری کارکنان شهرداری بیدستان و همچنین واگذاری 17 هزار متر مربع از اراضی کشاورزان، هماهنگی جهت دریافت صدور اسناد رسمی با مالکین و توافق با آنها جهت احقاق حق و حقوق کشاورزان و شهرداری مطالبی را بیان نمودند.

*-  در ادامه اعضاء کمیسیون نیز با موضوع فوق و حل مشکل کشاورزان و تعاونی کارکنان با تعیین حق و حقوق، هر دو طرف شدند.

*-  آقای اسفرورینی، نماینده کشاورزان درخصوص مشکل خیابان صیاد شیرازی و توافق با شهرداری،خواستار ارائه طریق و واگذاری حق و حقوق مالکین شدند.   

1-  مقرر گردید؛ جلسه ای با حضور اعضاء محترم شورای اسلامی شهر، شهردار محترم ، مسئول شهرسازی، کشاورزان و مالکین جهت تعیین و تکلیف خیابان صیاد شیرازی و نحوه توافق با آنها در هفته آینده برگزار گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.