موضوع کمیسیون: بررسی برنامه های جشنواره هندوانه

مشروح جلسه: به حول قوه الهی جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون، تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

*- آقای علویری ریاست محترم کمیسیون ضمن تسلیت به مناسبت سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران و همچنین سالروز به شهادت رسیدن زائران حرم رضوی به دست ایادی آمریکا در سال 1373. در ادامه ایشان به موضوع برگزاری جشنواره هندوانه در سال جاری با هماهنگی، مشورت شورای کشاورزی و کشاورزان با مسئولین مربوطه اشاره و خواستار برنامه ریزی دقیق و هماهنگی تمامی همکاران حهت نقطه و نظرات برای برگزاری هرجه بهتر ای مراسم شدند.

*-  در ادامه اعضاء محترم کمیسیون درخصوص برگزاری جشنواره هندوانه و همچنین در مورد قنات شهر که درخواست تمامی مردم و کشاورزان جهت احیاء آن می باشند. با یکدیگز بحث و تبادل نظر نمودند.

1-  مقرر گردید در اولین جلسه کمیسیون از شورای کشاورزی با هماهنگی هر چه بیشتر برگزاری مراسم جشنواره هندوانه دعوت بعمل آید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.