موضوع کمیسیون: بررسی پیگیری زمینهای کشاورزی

مشروح جلسه:  به حول قوه الهی جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون کشاورزی و نماینده مالکین اراضی فروغی و شرکاء، از سوی قوه قضائیه و تعدادی از کشاورزان تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

آقای علویری ریاست محترم کمیسیون کشاورزی؛ ضمن خیر مقدم و خوش آمدگویی حاضرین به موضوع جلسه اشاره و خواستار حل مشکل موضوع بصورت مسالمت آمیزشدند و گزارشی از جلسات برگزار شده با مالکین و نمایندگان قوه قضائیه ارائه و هدف از جلسه را توضیحات نمایندگان مالکین، کشاورزان و ارائه طریق شدند.

آقای بهتویی به موضوع مالکیت بنیاد شهید و سازمان اقتصادی کوثر و بنیاد مستضعفان در شهر شریفیه و خواستار پیگیریهای قانونی کشاورزان از طریق مراجع ذی صلاح شدند و سپس از حل مشکلات طرفین کشاورزان، مالکین و ادامه کار با شورا و شهردار جهت مراحل اداری خبر دادند. 

آقای نجف زاده از کشاورزان که مالکیت 2 هزار هکتار زمین کشاورزی در شهر و معاوضه50 هکتار زمین کشاورزی با کشت و صنعت در سال 1365 خبر و تعدادی از زارعان به نحوه صدور سند به بنیاد مستضعفان و عدم دعوت از کشاورزان اعتراض داشتند.

آقای مافی از نمایندگان قوه قضائیه به تاریخچه اصلاح کشاورزی و متولی زمینهای کشاورزی با امور اراضی هستند. و به دو پلاک فوق در بالای جاده و پایین ریل آهن که سند افراز دارند، خواستار ارائه مدارک قانونی از سوی کشاورزان و مالکین در صورت داشتن آن شدند و گزارشی از نحوه مزایده ، برنده شدن مالک و مشکلات پیش آمده خبر دادند و از قول مساعد جهت مشکل زمینهای عمومی واگذار شده به اداره آبفا و تربیت بدنی طبق، صورتجلسه واگذاری شورای اسلامی خبر دادند.

آقای نبی زاده به مشاع بودن سند های شریفیه و اختلاف نظر کشاورزان با بنیاد و عدم دعوت از کشاورزان جهت صدور اسناد، انتقاد نمودند.

آقای حسنلی به مشکلات کشاورزان در ادارات مختلف از جمله اداره آب منطقه ای و اداره راه ترابری و … در سالهای اخیر بدلیل عدم آگاهی قانونی از بخشنامه ها، آئین نامه ها و نداشتن وکیل قانونی در امور خود، خواستار گرفتن یک وکیل خوب جهت پیگیری مشکلات کشاورزان در امور مختلف از جمله زمینهای فوق شدند.

آقای باجلان گزارشی از اقدامات و پیگیریها در سال 99 تاکنون و نحوه واگذاری اسناد از ابتداء تاکنون از طریق مراجع ذی صلاح، قضایی و نحوه واگذاری مزایده ارائه نمودند.

 کشاورزان خواستار ابطال سند بنیاد مستضعفان بخاطر تهاتر سند بالای پاسگاه با کشت و صنعت شدند.

نمایندگان قوه قضائیه خواستار عدم کشت از سوی کشاورزان در این زمینها شدند که در صورت مشاهده برخورد قانونی خواهد شد.

آقای نظری خواستار ارائه طریق جهت حل مشکلات کشاورزان از سوی نمایندگان قوه قضائیه شدند و با توجه به کمبود وقت، خواستار تعجیل در این امر شدند.

کشاورزان و معترضین هیچگونه اسنادی جهت ارائه گفته های خود ارائه ندادند و متاسفانه حدود 2 سال است که مستمرا حرفهای تکراری بدون اسناد، مدارک و برگزاری جلسات بدون خروجی، بازدهی مناسب و اصرار معترضین مبنی بر تصرف فروش دارند.

آقای باجلان خواستار توافق با شورا و شهردار مهمترین مشکلات زمینهای اداره آبفاء و تربیت بدنی و مشارکت در ساخت اماکن عمومی و عام المنفعه خبردادند.

کشاورزان خواستار بررسی زمینهای کشاورزی و مشخص شدن میزان سهم کشاورزان و دولت شدند.

آقای علویری خواستار اتحاد کشاورزان جهت بکارگیری از وکلای کارکشته و کشاورزان خبره بابت حل مشکل در اسرع  وقت شدند.

آقای خانی گزارشی از کشت و زرع کشاورزان در طی چندین سال از ابتداء تاکنون و نداشتن اطلاعات حقوقی و مزایده زمین ها از سوی کشاورزی و ارائه طریق جهت احقاق حق و حقوق کشاورزان شدند و خواستار حل مشکل زمینهای واگذار شده به ادارات آبفا و تربیت بدنی شدند. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.