150 مقرر گردید شهردار محترم، در نقاط شهر جهت تملک اراضی شهروندان در طی سالهای گذشته و همچنین بدهیهای شهرداری به مردم و تعهدات شهردار به اشخاص حقیقی و حقوقی بصورت شفاف به جلسه شورای اسلامی شهر ارائه نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

151 به استناد نامه شماره 3432 / 1400 / ص مورخ 18 / 11 / 1400 شهردار محترم؛ جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر در هفته آینده با حضور شهردار محترم و همچنین مشاورحقوقی بررسی و تصمیم گیری گردد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.