جلسه شماره 71–مورخ 1400/12/24مصوبات شماره: 189-190

189  به استناد نامه شماره 2057 / 42 / 59 مورخ 13 / 12 / 1400 مدیر کل محترم دفتر امور شهری در خصوص استعلام وضعیت حسابرس سال 1400 شهرداریها و به استناد ماده 9 حسابرس سال 1400 شهرداری و شورای اسلامی، با موسسه حسابرس معتمد رایان، در جلسه شورا مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

190 – به استناد نامه شماره 137 مورخ 25 / 12 / 1400، ریاست محترم شورای اسلامی شهرستان البرز، بابت پرداخت 2 %  بودجه شورای اسلامی شهرستان از محل بودجه شورای اسلامی شهر به مبلغ  000 /000 /32 ریال از کل بودجه شورای اسلامی شهر شریفیه به حساب شبا  420170000000110377384006  IR   واریز گردد با توجه به دستور العمل و بودجه سال 1400 شورای اسلامی شهرها و ابلاغی سازمان شهرداری ها ی کشور، در جلسه شورا مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

مصوبات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.