کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری – 14/ 12/ 1400

موضوع کمیسیون:  بررسی بودجه سال 1401 شهرداری

مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی جلسه ای با حضور اعضای محترم کمیسیون عمران تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

آقای مهندس خانی ریاست محترم کمیسیون عمران؛  ضمن تقدیر و تشکر از همکاران  و تبریک اعیاد شعبانیه، به برخی مباحث و مشکلات شهری از جمله تخریب دیواره میرزای شیرازی –  مدیریت شهری تخریب اسکلت سازه سالن باستانی ساماندهی رودخانه های شرقی و غربی حمل و نقل عمومی اشاره و اعضاء کمیسیون بایکدیگر بحث و تبادل نظر نمودند.

 درخصوص ساماندهی رودخانه های شرقی و غربی و مشکلات کمربندی شرقی که معضلات اساسی برای شهروندان بوجود می آورد. مقرر گردید جلسه ای فوق العاده با حضور مدیرکل بحران استان ، مدیرکل آب منطقه ای استان، فرمانداری شهرستان البرز ، شورای اسلامی شهر و شهرداری  در اسرع وقت برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ گردد. و همچنین درخصوص بودجه سال 1401 اعضاء کمیسیون جهت کارهای عمومی که منافع عمومی از جمله پایگاه سلامت منطقه شهید رجایی – ساماندهی رودخانه های شرقی و غربی حمل و نقل عمومی  بلوار غربی – دسترسی بلوار شهید بهشتی به آذران یک،  بحث و تبادل نظر نمودند  که در اولویت شورا و شهرداری  قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.