283 – به استناد نامه شماره 699/699/ص موربخ 1401/03/17سرپرست محترم شهرداری، به پيوست يك نسخه  تفريغ بودجه سال 1400 اين شهرداري با درآمدي بالغ بر 705/ 193/978/ 212 ريال بحضور تقديم ميگردد. تفريغ بودجه ارائه شده در دو بخش جاري به مبلغ 551/ 025/ 755/ 108 ريال و وظيفه عمران شهري به مبلغ 262/ 401/ 467/ 77 ريال كه با رعايت موضوع ماده 68 قوانين و مقررات شهرداري تهيه و تنظيم گرديده است. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید. و کلیات آن به اتفاق آراء تصویب و جزئیات آن بعد از حسابرسی رسمی تصمیم گیری خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.