391- به استناد نامه شماره  5333 / 11  مورخ 17  / 07 / 1401  ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز، و نامه شماره 2016 /1401 /ص مورخ 30 /06 / 1401 شهردار محترم؛ با توجه به وضعیت درآمدی شهروندان، معیشت مردم و نیز اعتراض شهروندی به مبالغ جرائم،  با پیگیری  و مشورت شورا و شهرداری،  مبلغ نهایی جریمه برای افزایش بنا بدون پروانه در ساختمانهای موجود و زمینهای فاقد بنا برای اماکن تجاری 000 /000 /180 ریال و اماکن مسکونی 000 /000 /140 ریال،  که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

*- ضمنا آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان طبق تعرفه و عوارض سال 1401 شورای اسلامی شهر و شهرداری شریفیه، سالی یکبار قابل تجدید خواهد بود.

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.