448 – مقرر گردید، شروع جلسات شورای اسلامی شهر تا پایان سال 1401 روزهای یکشنبه و چهارشنبه ساعت 18 برگزار گردد. که در جلسه مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.