560  – به استناد نامه شماره 360 / 28 /21 / 1402 مورخ 24 / 02 / 1402 ریاست محترم هلال احمر شهرستان البرز، مبنی بر معرفی مسئول خانه هلال شهر شریفیه، بدینوسیله خانم پروانه پایرنج ( شریفیه ) و آقای یعقوب نصیری  ( منطقه مهاجرانی ) به عنوان مسئول خانه هلال شهر معرفی شدند. که اعضاء شورای اسلامی شهر به قید دو فوریت و  به اتفاق آراء تصویب نمودند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

561  به استناد نامه شماره 834 / 1402 / ص مورخ 31 /02/ 1402 شهردار محترم؛ با توجه به آماده بودن اسناد جهت برگزاري مناقصه پروژه هاي اجراي كفپوش پياده رو و زيرسازي و روكش آسفالت معابر خاكي  و اولویت بندی، که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

562  مقرر گردید؛  هرکدام از واحد های شهرداری و همچنین شهروندان محترم که برنامه و عملکرد پیشنهاد عملیاتی دارند، به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند و هر کدام از برنامه ها که دارای توجیه عملیاتی ، اجرایی و برنامه محور می باشند. از سوی شورای اسلامی شهر و شهرداری تجلیل بعمل خواهد آمد. که این موضوع در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.