596 – به استناد نامه شماره 2236 / 11  مورخ 24 /03 / 1402 ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز،  صورتجلسه شماره 192 شورای اسلامی شهر،  با موضوع درخواست وراث مرحوم علی اکبر نور محمدی، قصد توافق و احداث بنا برای تمامی وراث در یک قطعه زمین به مساحت  34 / 3550 متر مربع  را دارند، که مقرر گردید نماینده شورا و شهرداری در جلسه آینده کمیته انطباق حضور یابند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

597  مقرر گردید؛ جهت پیگیری ادامه پروژه مدرسه منطقه آذران، جلسه فوق العاده، با حضور فرمانداری شهرستان البرز، آموزش و پرورش شهرستان البرز و مدیر کل نوسازی استان قزوین و شورای اسلامی شهر و شهرداری در اسرع وقت برگزار گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

598-  مقرر گردید، جلسات شورای اسلامی شهر در فصل تابستان روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت 18  برگزار گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

599

– مقرر گردید جهت هماهنگی و پیگیری اراضی 5 هکتاری صنفی و خدماتی، جلسه ای با حضور شهردار محترم، واحد عمرانی و شهرسازی در خصوص میزان کاربری ها و مالکیت ها، روز چهارشنبه 31 /03 /1402 برگزار گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

600 –  به استناد نامه شماره 1228 / 1402 / ص  مورخ 24 /03 / 1402 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست هاي دواير مختلف، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تجهييز ساختمان اداري و مهمانسرا شامل تهيه و خريد سيستم سرمايش جهت نگهباني ساختمان اداري، اتاق اسناد محرمانه و پرسنلي حراست، مهمانسراي شهرداري، تهيه تلويزيون ال اي دي صنعتي براي سيستم مانيتورينگ ساختمان قديم شهرداري، (آتش نشاني)، انبار و دفتر شهردار، ساختمان مهمانسرا،  تهيه ويدئو پرژكتورهاي سالن اجتماعات شهرداري و سالن جلسات شوراي اسلامي شهر، خريد شلف (بايگاني متحرك) واحد  بايگاني، تهيه پمپ آب ساختمان شهرداري و مهمانسرا، تهيه ميز و صندلي انتظار ارباب و رجوع  جهت دواير اداري، مالي ، فني و عمراني ، فني شهرسازي  و ميز جلسات و گاو صندوق جهت واحد حراست ، صندلي جهت اطاق جلسات كميسيون ماده 100 و ساير ملزومات مورد نياز واحدهاي مربوطه با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 000/ 8  ريال از محل اعتبارات خدمات مديريت، برنامه تحول اداري و مديريت عملكرد پروژه تكميل ساختمان اداري اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمناً اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

601- به استناد نامه شماره 1227 / 1402 / ص   مورخ 24 /03 / 1402 شهردار محترم؛ پيرو نامه شماره 350 / 1401 / ص مورخ 11 / 02 / 1401 و بازگشت به مصوبه شماره 573 / 1401 / 6 / ص مورخ 21 / 07 / 1401 آن شوراي محترم و با توجه به درخواست شماره 113 / 1401 / و  مورخ  06/ 01/ 1401 آقاي نباتعلي زارعي مالك يك قطعه زمين به مساحت كل 60  متر مربع كه  20/ 35 متر مربع آن در داخل محدوده خدماتي و در طرح بازگشايي  (كروكي پيوست ) قرار گرفته است ، با توجه به اينكه بازگشايي معبر جزو اولويتهاي طرح بازگشايي اين شهرداري مي باشد، اين شهرداري در نظر دارد برابر قانون نحوه تملك اراضي و املاك براي اجراي طرح هاي عمومي و عمراني دولت، نسبت به تملك ملك مورد نظر( بر اساس نظريه كارشناسي شماره 1468/ 1402 مورخ 08/ 03 / 1402) به ارزش 000 / 400/ 598 ريال  ، از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك طرح توسعه زيرساخت ها، پروژه تملك اراضي مورد نياز  اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبارات مطروحه در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.