676 به استناد نامه شماره 2581 /1402/ ص مورخ 12 /06 /1402 شهردار محترم؛ با عنايت به نامه وارده به شماره 3986 / 1402 مورخ 1402/06/05 آقاي عليرضا حسني مالك زميني به مساحت 130 مترمربع واقع در خيابان گلستان شمالي – كوچه آفتابگردان 5 كه درخواست تعيين تكليف و احدث بنا نموده اند. با توجه به بازديد كارشناس شهرسازي، مشاهده گرديد كل مساحت ملك مذكور در كاربري فضاي سبز  (كروكي پيوست ) قرار دارد. حال نامبرده درخواست تعيين تكليف زمين خود برابر قانون ماده واحده براي صدور مجوز احداث بنا با كاربري مسكوني را دارند. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

677 –  به استناد نامه شماره 2556/1402/ ص مورخ 11 /06 /1402 شهردار محترم؛ با عنايت به نامه وارده شماره 3825 نامه مورخ 31 / 05 / 14052 مدير امور آب و فاضلاب شهرستان البرز مبني بر درخواست پرداخت فاكتور خريد لوله و اتصالات مورد نياز جهت جابجايي لوله آب اصلي واقع در محل اجراي پروژه اتصال پل ميرزاي شيرازي و با توجه به تفاهم نامه منعقده مورخ 08 / 06 / 1402 معاونت محترم امور عمراني فرمانداري شهرستان البرز ، اين شهرداري در نظر دارد، نسبت به تهيه،خريد لوله ، اتصالات مورد نياز و تاييد شده توسط اداره آب و فاضلاب شهرستان البرز با اعتباري بالغ بر  000 / 000 / 090/ 2 ريال ، از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه و طرح توسعه زيرساخت هاي عبور و مرور(تملكات، معابر، توسعه) ، پروژه اتصال پل خيابان ميرزاي شيرازي ، و پرداخت به شركت خدمات تاسيساتي كوه ريز قزوين( پيمانكار آب و فاضلاب شهرستان البرز ) اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

*-  ضمنا اعتبار لازم در اصلاح بودجه  اعمال خواهد گرديد .

*- لازم به توضيح مي باشد هزينه خريد لوله و اتصالات فاضلاب شهري و هزينه هاي اجرا و دستمزد جابجايي لوله هاي آب و فاضلاب بر عهده اداره امور آب و فاضلاب شهرستان البرز مي باشد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.