744 – به استناد نامه شماره 4546 / 1402 /ص مورخ 16 /09/ 1402 شهردار محترم؛ با توجه به نامه شماره 3457 / 1402 مورخ 16/ 09/ 1402  سرپرست محترم روابط عمومي، مبني بر برگزاري مراسم استقبال از 8 شهيد گمنام دفاع مقدس ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به برگزاري ستاد استقبال از شهداي گمنام ،  از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي، برنامه و طرح برگزاري همايش ها ، نمايشگاه ها و نشست ها ، پروژه ستاد استقبال از 8 شهيد دفاع مقدس با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 500 ريال  اقدام نماید. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

745 به استناد نامه شماره 4541 / 1402 /ص مورخ 16 /09/ 1402 شهردار محترم؛ با توجه به نامه محرمانه به شماره 738/ ز م / 79/ ص مورخ 14/ 09/ 1402 شوراي تأمين بخش محمديه و نامه وارده 5968 مورخ 20 / 08 / 1402 كلانتري 14 شريف آباد مبني بر بند 2 مصوبات شانزدهمين جلسه شوراي تامين بخش محمديه مورخ 08 / 09 / 1402″ به شماره 738 / زم / 79 / ص  مورخ 14 / 09 / 1402 مساعدت مالي جهت هزينه تعمير خودروي سازماني كلانتري شريفيه،”  جهت تامين نظم و ارتقاي امنيت در شهر ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي جهت تعميرات خودروي كلانتري با اعتباري بالغ بر 000 / 000/ 100 ريال از محل اعتبارات برنامه و طرح تهيه و اجراي برنامه هاي ايمني و كاهش خطر پذيري پروژه مشاركت در تعمير خودرو كلانتري 14 شريف آباد اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.