817 – به استناد نامه شماره 6056/ 1402 مورخ 1402/12/09شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 4563/ 1402 مورخ 07/ 12/ 1402 سرپرست محترم واحد حمل و نقل مبني بر  تشويق و ايجاد انگيزه براي رانندگان زحمت كش خط قزوين – شريفيه به مناسبت 26 اذر روز حمل و نقل ” و همچنين با توجه به فرا رسيدن سال نو بمنظور بهره مندي شهروندان   اين شهرداري در نظر دارد  نسبت به پرداخت هزينه كارواش (شامل روشوئي، جارو برقي و نظافت داخل) + تعويض روغن موتور، ضد يخ و همچنین کمک هزینه خرید لاستیک، خط قزوين – شريفيه و بالعكس  با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 670 ريال، از محل اعتبارات حمل و نقل ترافيك، برنامه توسعه، تجهيز و نگهداري ناوگان حمل و نقل عمومي، طرح كمك به احداث و توسعه ترمينال هاي برون شهري، پروژه كمك به حمل و نقل عمومي شهر اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

818– به استناد نامه شماره 6031 / 1402 مورخ 1402/12/08شهردار محترم؛ با توجه به نامه وارده  7510 مورخ 09 / 10 / 1402  مدير آموزش و پرورش شهرستان البرز در خصوص مصوبات جلسه شوراي آموزش و پروش در خصوص برگزاري متمركز برنامه هاي دانش آموزان روزه اولي و جشن تكليف دختران و پسران و درخواست تهيه اتوبوس جهت اياب و ذهاب دانش آموزان مدارس شهر شريفيه به الوند ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي جهت پرداخت هزينه اياب و ذهاب دانش آموزان مدارس جهت شركت در مراسم جشن تكليف به مبلغ 000 / 000 / 220 ريال از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي برگزاري همايش ها و نشست ها رديف 150208  مساعدت و مشاركت در امور ورزشي و فرهنگي مدارس اقدام نمايد. لذا مقرر گردید طبق مقررات قانونی صورت پذیرد.  که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.                    

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

819– به استناد نامه شماره  5666 / 1402 مورخ 17/ 1402/12شهردار محترم؛  با توجه به درخواست شماره 4194/ 1402 مورخ 11/ 11/ 1402 واحد خدمات شهري و فضاي سبز مبني بر خريد لوازم ورزشي جهت پارك هاي محله اي ، اين شهرداري در نظر دارد با توجه به نزديكي سال نو و ضرورت شادابي و نشاط در جامعه نبست به خريد لوازم و مجموعه ورزشي جهت پارك هاي محله اي قدوسي، بازيگاه ميدان شهدا، پارك نيلوفر، پارك ولايت، پارك قائم موارد فوق جمعا با اعتباري بالغ بر  000 / 000 / 000/ 3  ريال از طريق استعلام بهاء و در بستر سامانه ستاد ايران ، از محل اعتبارات محيط زيست و خدمات شهري، برنامه توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري ، طرح طراحي و احداث فضاي سبز محلي پروژه تجهيز پارك هاي محله اي  اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گردید.      

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

820–  به استناد نامه شماره 5917/ 1402 مورخ 1402/12/02شهردار محترم؛ با عنايت به درخواست شماره 8195/ 1402 /  مورخ 02/ 11 / 1401 هيئت امناء مسجد حضرت رقيه(س) در خصوص برگزاري مرسم معنوي اعتكاف  ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي  با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 20 از محل اعتبارات جاري ماده 16 و 17  رديف 150304  اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.  

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت

821– به استناد نامه شماره 6058/ 1402 مورخ 09/12/1402 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 4270/ 1402 مورخ 16/ 11/ 1402 واحد فني و عمراني مبني برخريد پايه روشنايي، نيمكت بتني و سطل بتني ، اين شهرداري در نظر دارد  نبست به خريد اقلام درخواستي با برآوردي بالغ بر 000 / 000 / 100 / 7 ریال، از طريق استعلام بهاء ، ( در بستر سامانه ستاد ايران)، از محل اعتبارات كالبدي و شهرسازي، برنامه زيبا سازي شهري( ارتقاي كيفيت معماري و سيما و منظر شهري) ، طرح هاي الف: ايجاد و توسعه شبكه روشنايي، ب : طرح اجرا و نصب مبلمان شهري پروژه زيبا سازي شهري اقدام نمايد. ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

الف )  پايه هاي روشنايي به مبلغ كل 2.400.000.000 ريال،

ب ) زیبا سازی و نور پردازی رودخانه غربی شهر، به مبلغ 000 / 000 / 900 / 2 ریال

رديفشرح كالانام محل  /  معبرقيمت حدودي جز / ريالتعدادقيمت كل حدودي  /  ريال
1پايه روشناييبوستان قدوسي70.000.00014980.000.000
2پايه روشناييضلع شرقي بلوار بهشتي70.000.000201.400.000.000

ج )  نيمكت بتني ( متناسب براي فضا و بافت تاريخي) به مبلغ 000 / 000 / 710 / 1 ريال

رديفشرح كالانام محل  /  معبرقيمت حدودي جز / ريالتعدادقيمت كل حدودي  /  ريال
1نيمكت بتنيمعابر سطح شهر55.000.000331.815.000.000

که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.