831 به استناد نامه شماره 6189/ 1402 مورخ 1402/12/16شهردار محترم؛ با عنايت به درخواست  شماره 8719/ 1402/ و مورخ 25/ 11/ 1402 مركز نيكوكاري شهر شريفيه مبني  بر رفع نياز مددجويان مركز نيكوكاري در پايان سال،  اين شهرداري در نظر دارد  تا  مبلغ 000 / 000 / 70 ريال از محل  كمك مالي به اشخاص حقيقي رديف 150302 (ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير ) به عنوان كمك هزينه تهيه سبد معيشتي مددجويان مساعدت نمايد. 

*-  ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و  متمم بودجه پادار خواهد گرديد.                        

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

832 به استناد نامه شماره 6166/ 1402 مورخ 1402/12/15شهردار محترم؛ با توجه به نامه درخواست شماره 1462/ 1402 مورخ 15/ 12/ 1402  سرپرست محترم واحد خدمات شهر و فضاي سبز در خصوص خريد اطاق پرس زباله جهت خودرو تحويلي از سازمان شهرداريها (آرنا پلاس 6 تن)  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد اطاق پرس زباله  با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 000/ 10  ريال ، از طريق استعلام بهاء ” در بستر سامامانه ستاد ايران”  از محل اعتبارات محيط زيست و خدمات شهري، برنامه طرح هاي جامع و تفضيلي مديريت پسماند، طرح خريد ماشين آلات جمع آوري زباله، پروژه خريد و تجهيز اطاق پرس زباله آلات اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

*- ضمنا اعتبار مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

833-  به استناد نامه شماره 6158/ 1402 مورخ 1402/12/14شهردار محترم؛ پيرو نامه 1785 / 1402 / ص مورخ 25 / 04 / 1402 و مصوبه شماره 398 / 1402 / 6 / ص مورخ 26 / 05 / 1402 و با توجه به نامه شماره 3629/ 1402 مورخ 30/ 09/ 1402 واحد فني و عمراني مشتمل بر برآورد خريد مصالح جهت ديواركشي ضلع جنوبي آرامستان .شهرداري  شريفيه در نظر دارد نسبت به خريد مصالح جهت اجراي پروژه ديوار چيني آرامستان شهر را  با  اعتباري بالغ بر 000/ 000/ 800/ 2  ريال، از طريق استعلام بهاء  از محل اعتبارات محيط زيست و خدمات شهر، برنامه توسعه و نگهداري آرامستانها، طرح احداث و توسعه آرامستانها، پروژه ديوار كشي ضلع جنوبي آرامستان اقدام  نمايد. لازم به توضيح مي باشد اجراي ديوار چيني توسط خيرين انجام خواهد پذيرفت. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

834- به استناد نامه شماره 6196 / 1402 مورخ 1402/12/16شهردار محترم؛ با توجه به نامه وارده  9343  / 1402 / و  مورخ 16 / 12/ 1402  فرمانده حوزه مقاومت بسيج شهيد مطهري در خصوص بازديد از پدران شهيدان و بازديد از موزه عبرت ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به  تجليل از پدران شهيد و اعزام جهت بازديد از موزه عبرت با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 160 ريال، از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي برگزاري همايش ها و نشست ها رديف جشن، پذيرايي، كرايه وسائط نقليه، اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

*- ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و متمم بودجه پادار مي گردد 

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

835- به استناد نامه شماره 6194/ 1402 مورخ 1402/12/16شهردار محترم؛ با توجه به لزوم توسعه شبكه فيبر نوري تا درب منازل و محل هاي كسب و كار، و همچنین توافق نامه جهت اجرای فیبر نوری، که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.