113 با استناد به نامه شماره 2834 / 1400 / ص مورخ 28 / 09/ 1400 شهردار محتر؛  با توجه به درخواست شماره 1299 / 1400 مورخ 07 / 09 / 1400  و 1332 مورخ 16 / 09 / 1400 واحد خدمات شهري مبني بر تعمير و تعويض ديسك و صفحه خودرو بيل بكهو و تعمير موتوري، صندلي، لاستيك و بخاري خودرو مزدا 132 د78 و نظر به ضرورت آمادگي خودروهاي در مواجهه با بارندگي ها و سيلاب هاي احتمالي اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تعميرات خودروهاي مذكور با اعتباري بالغ 000 / 000 / 600 ريال،  از محل اعتبارات ايمني و مديريت بحران، برنامه تهيه و اجراي طرح هاي ايمني و كاهش خطر پذيري، طرح تجهييز ماشين آلات ، پروژه تعمير و نگهداري ماشين آلات اقدام نمايد.که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

114 مقرر گردید؛ مبلغ  000/000/500  ریال از بودجه شورای اسلامی شهر توسط شهردار محترم؛  به حساب شماره (( 0116465888000  )) شورای اسلامی شهر واریز گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.