191  به استناد بند الف تبصره 4 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1 /03 /1375 با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات و نامه مورخ 27/ 12/ 1400  شهردار محترم، درخصوص استعفاء آقای مهندس فلاح امینی، در جلسه شورا مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

192 –.به استناد تبصره ذیل ماده 83 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/03/75 با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات، با توجه به استعفاء آقای فلاح امینی و لزوم انتخاب سرپرست جناب آقای ابراهیم فرزان مهر به عنوان سرپرست شهرداری شریفیه انتخاب و با اکثریت آراء مورد تصویب اعضاء محترم شورای اسلامی قرار گرفت.

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.