205 به استنادنامه شماره 245 / 1401/ ص مورخ  30 / 01/ 1401 سرپرست محترم شهرداری، با توجه به درخواست شماره 29/ 1401 مورخ 30 / 01 / 1401 مبني بر تهيه افطاري و شام جهت جلسه بررسي مسائل امنيتي شهر شريفيه با حضور عوامل نظامي و انتظامي،  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تامين هزينه افطار و شام  با اعتباري بالغ بر 000 / 000/ 50 ريال از محل اعتبارات ايمني و مديريت بحران برنامه و طرح تهيه و اجراي برنامه هاي ايمني و كاهش خطر پذيري پروژه پذيرايي از عوامل نظامي و انتظامي اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

 بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

206 – به استناد تبصره ( 1 ) بند ( 1 ) ماده ( 71 ) مصوب قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 01 /03/1375  با اصلاحات بعدی، بدینوسیله آقای ابراهیم فرزان مهر به عنوان شهردار شهر شریفیه انتخاب گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.