248/1– به استناد نامه شماره  669/ 1401 مورخ 1401/03/11سرپرست محترم شهرداری؛  عطف به درخواست وارده به شماره 1215 / 1400 / ص مورخ 31 / 02 / 1401 آقاي خليل حيدرپور از مالكين اراضي واقع در شهر شريفيه به آدرس انتهاي خيابان گلستان جنوبي ( كروكي هاي پيوست ) جهت احداث بنا به استحضار مي رساند ، مساحت زمين 157.79 مترمربع بوده كه داراي كاربري پارك و فضاي سبز عمومي مي باشد. لازم به ذكر است كل مساحت فضاي سبز پيشنهادي طرح جامع مصوب  4974 مترمربع مي باشد كه در حال حاضر برابر وضعيت موجود تعدادي كوچه در موقعيت مذكور وجود دارد و با استناد تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریهای مصوب 29/08/1367 مجلس شورای اسلامی و نیز با استناد به ماده 59 قانون رفع موانع تولید، رقابت پذیر و نیز احداث بنای مسکونی که در طرح جامع به تصویب رسیده بود. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

249/1- به استناد نامه شماره  370 / 1401/ ص مورخ 1401/02/12سرپرست محترم شهرداری؛ عطف به درخواست آقاي صمد مهاجري برابر نامه وارده شماره 272/ 1401/ و مورخ 18/ 01 / 1401 در خصوص تصميم گيري نسبت به بازگشايي و يا جابجايي معبر در موقعيت خيابان ستارخان و (ما بين آذران 3و 4) (كروكي پيوست )و با توجه به بازديد اعضاء شوراي محترم و نظر به اينكه در موقعيت مورد نظر در ضلع غربي مسجد حضرت مهدي(عج) تعدادي ساختمان وجود دارد كه تملك آنها هزينه بر مي باشد لذا تصميم بر اين شد در صورت امكان و با توجه به وضعيت بهتر املاك ضلع شرقي جهت تملك معبر ستار خان در حدود آذران 3 و 4 در  ضلع شرقي جانمايي گردد . در خصوص درخواست استفاده مالكين از قانون ماده واحده و احداث بناي مسكوني در ضلع غربي و بازگشايي معبر از سمت ضلع شرقي مسجد حضرت مهدي (عج)  که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود با تملک ملک نامبرده توسط شهرداری، با اتفاق آراء اعضاء شورای اسلامی شهر به تصویب رسید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

250- به استناد نامه شماره  695 / 1401/ ص مورخ 1401/03/17سرپرست محترم شهرداری؛ با توجه به  نامه درخواست وارده شماره 911/ 1401/ و مورخ 17/ 02/ 1401 فرمانده حوزه مقاومت بسيج شهيد مطهري مبني بر تهيه و دوخت چادر براي نيازمندان منطقه مهاجراني در طرح كرامت،  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد چادر براي نيازمندان منطقه مهاجراني و اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 30 ريال از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي ماده 16 و 17 برگزاري همايش ها و نشست ها رديف 150302 ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

251- به استناد نامه شماره  696 / 1401/ ص مورخ 1401/03/17سرپرست محترم شهرداری؛ با توجه به نامه شماره 1632/ 12 مورخ 11/ 03/ 1401 معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي فرمانداري شهرستان البرز و  نامه 3794/ 22/ 59 / ص مورخ 11/ 03/ 1401 مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري مبني بر تامين اتوبوس براي اعزام زائران مرقد مطهر حضرت امام خميني (ره) ،  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت وجه فاكتور وارده شماره 1543 مورخ 16/ 03 / 1401 شركت مسافربري لوان نور قزوين با اعتباري بالغ بر 000 / 000/ 76 ريال از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي ، ماده 16 و 17 رديف 150304 مشاركت در برگزاري مراسم ارتحال حضرت امام (ره) اقدام نمايد. در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

 بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.  

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

252 مقرر گردید، از فرماندار محترم شهرستان البرز جهت بررسی و پیگیری مشکلات سطح شهر و همچنین اختصاص اعتبار لازم، در جلسه هفته آینده شورای اسلامی شهر دعوت بعمل آید..

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.