259 مقرر گردید اقدامات ذیل توسط شهرداری جهت پروژه بلوار غربی شهر در کوتاهترین زمان صورت پذیرد.

 *- انتخاب مشاور ذیصلاح ( با گرید ترافیک )

 * – برگزاری جلسات منظم هفتگی درخصوص میزان پیشرفت پروژه و همچنین گزارش شهرداری به شورای اسلامی شهر

 * – گرفتن استعلامات لازم از اداره آب منطقه ای جهت تعیین حریم و بستر رودخانه و استعلامات آب، برق، گاز، مخابرات، فیبر نوری از ادارات خدمات رسان. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

260- مقرر گردید مدیریت پروژه بلوار غربی شهر با آقای مهندس آرش علیپور با همراهی کارشناسان عمرانی و مسئول شهرسازی آقای مهندس محمد حسینی بوده و تمامی عوامل اجرایی همکاری لازم را با ایشان داشته باشند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

261 –  مقرر گردید؛ حداکثر تا 2 هفته آینده نتایج این جلسه و استعلامات لازم پس از اخذ و نظر مشاور ذیصلاح پروژه بلوار غربی شهر  به شورای اسلامی شهر ارائه گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

262- مقرر گردید درخصوص بلوار شرقی؛

 * –  استعلامات لازم از شرکت آب منطقه ای و موافقت لازم اخذ گردد.

 *-  بازدید میدانی از ابتدای والفجر 24  از محل مشکل دار منطقه و همچنین محاسبه متراژ و برآورد هزینه اجرایی ، جلسه ای فوق العاده با مدیر کل آب منطقه ای استان برگزار و تصمیات لازم اتخاذ گردد. با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

263 – به استناد نامه شماره  796 / 1401/ ص مورخ 1401/03/24سرپرست محترم شهرداری؛ بنا به درخواست مديران آژانسها در خصوص اصلاح نرخ برخي كرايه ها و نيز مذاكرات شفاهي با فرمانداري و بررسي نرخ هاي درخواستي که در جلسه كميسيون حمل و نقل شورای اسلامی شهر مطرح گردید و با اتفاق آراء مورد تصویب گرفت.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

264 – به استناد نامه شماره  792 / 1401/ ص مورخ 1401/03/23سرپرست محترم شهرداری؛ با توجه به درخواست شماره 330/ 1401 مورخ 20/ 02/ 1401 واحد انفورماتيك ، و با توجه به نامه شماره  2888 مورخ 28 / 02 / 1401 مديركل دفتر امور شهري و شوراها مبني بر لزوم استقراردولت الكترونيك و شهروند سپاري اين شهرداري درنظردارد نسبت به تهيه و خريدتجهيزات (فاز اول) با اعتباري بالغ بر  000 / 000 / 700 / 2 ريال، از طريق استعلام بهاء و از محل اعتبارات خدمات مديريت، برنامه توسعه شهرداري الكترونيك ، طرح تهيه و توليد سخت افزار و نرم افزار پروژه تجهيز شهرداري به سيستم كامپيوتري و انفورماتيك اقدام نمايد.که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید. 

ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.