دستور جلسه:  حل و فصل درخواست های آقایان حاج اسماعیل بیجاری و حاج محمد علی نظری و حل و فصل موضوع حمل و نقل  عمومی

به حول و قوه ی الهی جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه. با قرائت قرآن کریم: توسط حاج آقا حسن لی آغاز گردید.

*- آقای علویری ریاست محترم شورای اسلامی شهر، ضمن خدا قوت و خسته نباشید به همکاران شورای اسلامی شهر، به دستور جلسه پرداختند و خواستار رسیدگی به موقع به درخواست های اهالی شهر و شهروندان شدند.

*- آقای مهندس خانی؛ نیز به موضوع نحوه پرداخت و همچنین دریافت حق الجلسه و مزایا، به اعضاء شورای اسلامی شهر اشاره و مطالبی را بیان فرمودند.

*-  حاجاقا حسن لی ضمن اشاره و بیان آیین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه و مزایا به اعضاء شورا اشاره  و بیان نمودند که برابر مرّ قانون صورت پذیرد. تا هیچ مشکلی ار حیث مالی و بیت المال خدشه ای وارد نشود. ایشان در ادامه به درخواست تعدادی از شهروندان از جمله؛ آقایان حاج اسماعیل بیجاری و حاج محمد علی نظری پرداختند و خواستار پاسخگویی سریع جهت حل و فصل مسائل و مشکلات شدند.

*- آقایان علویری و  مهندس خانی نیز خواستار همکاری اعضاء محترم شورای اسلامی شهر جهت پاسخگویی و همچنین ارائه راهکار از سوی شوراهای دوره پنجم  (( سابق )) شدند. ایشان خواستار حل و فصل درخواست آقایان حاج اسماعیل بیجاری و حاج محمد علی نظری شدند.

1 مقرر گردید، سرپرست محترم شهرداری درخصوص مراجعات مکرر شهروندان و عدم پاسخگویی مناسب در سالیان گذشته، لیست مراجعان  و دلیل مراجعه و تاخیر آنان به شورا ارائه شود، تا با مشورت و همفکری اعضاء محترم شورای اسلامی شهر به درخواست شهروندان رسیدگی عاجل صورت پذیرد.  

2-  مقرر گردید سرپرست محترم شهرداری،  مسئله حمل و نقل عمومی را در اولویت کاری خویش قرار داده و برنامه عملیاتی خویش را به صحن شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.