به حول و قوه ی الهی جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه. با قرائت قرآن کریم: توسط حاج آقا حسن لی آغاز گردید.

*- آقای علویری ریاست محترم شورای اسلامی شهر، ضمن خدا قوت و خسته نباشید به همکاران شورای اسلامی شهر، به دستور جلسه و به مسائل مهم شهر پرداختند.

*- آقای مهندس خانی؛ نیز به مجموعه شهرداری درخصوص طرح هاو پروژه های قوی  اشاره نمودند و  ایشان خواستار اسناد کافی برای پروژه های شهرداری در اختیار شورای اسلامی شهر قرار گیرد.  

*-  حاجاقا حسن لی نیز به موضوع اولویت کارها در شهر اشاره و عنوان نمودند که موضوع بلوار شرقی ، غربی و درمانگاه شبانه روزی، حمل و نقل در اولویت امورات شهری قرار گیرد.

*- آقایان علویری ریاست محترم شورای اسلامی شهر و مهندس خانی نایب رئیس محترم، نیز در خصوص اولویت امورات شهری نظرات خود را اعلام نمودند.

1 مقرر گردید، تقویم جهت جلسات رسمی و کمیسیونهای شورای اسلامی شهر تنظیم گردد.

2- مقرر گردید، دوربین های مدار بسته در دفتر شورای اسلامی توسط تصمیمات ریاست محترم شورا مدیریت شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.