به حول و قوه ی الهی جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه. با قرائت قرآن کریم: توسط حاج آقا حیدرمحمد حسن لی آغاز گردید.

آقای محمدحسن علویری ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ به هفته نیروی انتظامی اشاره نمودند. و این هفته را گرامی داشتند.

آقای مهندس خانی ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی به موضوع یادواره شهداء اشاره نمودند.

حاج آقا حسنلی نیز ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی به موضوع یادواره شهداء اشاره و عنوان نمودند که می توانیم موضوع مسائل مالی برگزاری یادواره شهداء را به طور اساسی حل نمود و این ظرفیت قانونی دارد.

آقای علویری و آقای خانی نیز ضمن بیان نحوه برگزاری یادواره شهداء و پر بارکردن برنامه های آن؛ آمادگی خویش را برای کمک و مساعدت به یادواره شهداء اعلام نمودند.

نامه های مغایرتی فرماندار محترم شهرستان البرز در مصوبات شورا قرائت شد. و مقرر گردید 1 نسبت به انتخاب حسابرس رسمی و قانونی توسط هیات رئیسه اقدام شود. 2 مقرر گردید،آقای مهندس بخشعلی فرمانی مورد تایید اکثریت اعضاء و شورای اسلامی شهر بوده و از شهردار محترم خواسته شود که گزینه پیشنهادی آقای فرمانی را کتبا به شورای شهر، به عنوان عضو بصیر در معاملات شهرداری معرفی نمایند.3 درخصوص اراضی 56 هکتاری ضلع غربی شهر طی نامه مورخ 20/07/1400 مقرر گردید تعدادی از نماینده از کشاورزان دعوت شوند و لذا اراضی در تصرف کشاورزان می باشد. حتما به اطلاع کشاورزان رسانده و طبق مقررات پیگیری گردد.

1 مقرر گردید با اعلام مغایرت هیات تطبیق فرمانداری شهرستان البرز در خصوص انتخاب حسابرس به حسابرس رسمی قانونی توسط هیات رئیسه انتخاب و جهت تصویب به صحن شورا ارائه شود.

2 –  مقرر گردید با اعلام مغایرت هیات تطبیق فرمانداری شهرستان البرز در خصوص انتخاب آقای بخشعلی فرمانی به عنوان عضو بصیر در معاملات شهرداری مجددا توسط شهردار محترم و با هماهنگی و مشورت ایشان آقای بخشعلی فرمانی صورت پذیرد.

3 مقرر گردید در خصوص کلیه لوایح شهرداری جهت بررسی کارشناسی؛ موضوعات در ابتداء به کمیسیونهای مربوطه ارجاع و توسط ریاست محترم شورا و یا هیات رئیسه در دستور جلسه قرار گیرد. و طی مراحل قانونی جهت بررسی لوایح و طرح ها برابر قانون و آیین نامه ها صورت پذیرد. دستور جلسات حداقل 48 ساعت قبل به صورت واضح به اطلاع اعضاء شورا رسانده شود.

4 – مقرر گردید در خصوص اراضی 56 هکتاری ضلع غربی شهر نامه مورخ 1400/07/20شهردارمحترم؛ جلسه ای ویژه با کشاورزان و مدعیان مالکیت منعقد شود.

5 – مقرر گردید کلیه مکاتبات و اسناد اراضی 56 هکتاری ضلع غربی شهر طی نامه مورخ 1400/07/20در اختیار شورای اسلامی شهر قرارگیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.