دستور جلسه:  بررسی موضوع امنیت شهر و تعیین دستور جلسات آتی شورای اسلامی شهر

به حول و قوه ی الهی جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه. با قرائت قرآن کریم: توسط حاج آقا حسن لی آغاز گردید.

در ادامه حاجاقا حسن لی به موضوع امنیت سطح شهر، شهروندان و اختصاص بودجه جهت این امر مهم در سال 1401 و راه اندازی مجدد گشت شب با هماهنگی نهادهای ذیربط اشاره نمودند.

 سپس به موضوعات حمل و نقل عمومی و دستور جلسات آتی شورای اسلامی شهر بحث  و بررسی گردید.

آقای علویری  در خصوص راه اندازی گشت شب در سطح شهر،  خواستار مذاکره با دادگستری و دادستان محترم شدند. و همچنین درمورد امنیت محله مطالبی را بیان فرمودند.

آقای مهندس خانی ضمن اشاره به موضوع حمل و نقل عمومی شهر و نیز ارائه پیشنهادات درخصوص امنیت محله در شهر شریفیه مطالبی رابیان فرمودند.

  1. مقرر گردید در خصوص گشت محلات اعضای هیات رئیسه شورا با دادستان محترم جلسه ای منعقد گردد.
  2. مقرر گردید درخصوص حمل و نقل عمومی، آنالیز قیمت و نوع خدمات رسانی تعیین گردد.
  3. مقرر گردید برای موضوعات الف )- حمل و نقل عمومی ب) – امنیت سطح شهر بودجه ویژه ای لحاظ گردد.
  4. دستور جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مورخ 08 /10 /1400  تعرفه عوارض و  بهای خدمات محلی پیشنهادی شهرداری برای سال 1401 تعیین گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.