795 – مقرر گردید جهت حسابداری سال 1399 شورای اسلامی از آقای سعید رشوند با اعتباری بالغ بر  60/000/000ریال استفاده شود و در جلسه مطرح گردید.

 در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

796– مقرر گردید مبلغ 000 / 000 / 200  ریال از بودجه شورا توسط شهردار محترم به شماره حساب 0102255293002 شورای اسلامی واریز گردد.

 در جلسه مطرح  و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت .

797 –  نامه شماره 1400/875/ ص شهردار محترم  و با توجه به نامه شماره 542/51006 در مورخ 1400/02/29دفتر امور شهری منظم به نامه 12694مورخ 1400/02/25در خصوص مناسبت های تیرماه به ویژه چهاردهم روز شهرداریها و دهیاریها، بمنظور تکریم و تقدیر از کارکنان خدوم و زحمت کش، این شهرداری در نظر دارد. نسبت به برگزاری جشن با حضور خانواده آن عزیزان و تقدیم هدایا با اعتباری بالغ بر 000 / 000 / 300  ریال از محل اعتبارات خدمات مدیریت شهری کارکنان هزینه تشریفات اقدام نماید

 در جلسه مطرح  و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت. ضمنا اعتبار لازم در متمم در بودجه پادار خواهد گردید.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.