موضوع کمیسیون:  لوایح شهرداری   

مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون عمران، شهردار محترم، تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

*- آقای مهندس خانی؛ ریاست محترم کمیسیون عمران؛ ضمن خیر مقدم به حاضرین جلسه، توضیحاتی درخصوص پروژه پیاده رو سازی آذران یکم و مسائل فنی از جمله؛ رخ جدول، بر و کف حیاط منازل و پیاده رو، در صورت جابجایی نهر، مشکلات زیادی از جمله،  مزاحمت تیرهای برق و پایین ماندن حیاط منازل مسکونی شهروندان اشاره نمودند. ایشان خواستار اصلاح جداول نهر، بر و کف انهار و همچنین رعایت مسائل فنی و مساحت پیاده رو و همچنین حذف باغچه در معابر شلوغ و اجرای باغچه در پیاده هایی با مساحت بیشتر شدند.

*-  حاج آقا حسن لی نیز به بازدید میدانی از خیابان آذران یکم و با شنیدن صحبت اهالی در خصوص مشکلات عمده این منطقه، ایشان خواستار نظم دهی و تعویض جداول فرسوده،  زیبا سازی منطقه، اجرای کف پوش و رنگ آمیزی آن شدند. ایشان خواستار برآورد هزینه توسط شهردار محترم درخصوص طرح مذکور شدند.

*- آقای بهتویی به بحث زیبا سازی منظر شهری و  ورودی شهر، خواستار توجه ویژه به این امر مهم در منطقه کوی شهریار و نصب المان ، زیبا سازی و تعریض خیابان ها شدند.

* – آقای نظری خواستار اصلاح جداول و اجرای کفپوش و کف انهار شدند.

* –  آقای علویری به مباحث فنی، هزینه ای و همچنین آینده نگری در صرفه و صلاح بیت المال و همچنین طراحی یک طرح کامل برای منطقه مذکور شدند.

* –  شهردار محترم  به بازدید اعضاء محترم شورا و شهرداری از منطقه آذران یکم و همچنین مشکلات جداول و مشکل انتهای آذران ها با سرازیر شدن فاضلاب در اراضی،  ایشان در ادامه بیان نمودند که اولویت اول شهرداری، اجرای جداول، ساماندهی و جمع آوری فاضلاب و اجرای کمربندی می باشد.

1 –  مقرر گردید؛ شهردار محترم جداول فرسوده و تخریبی سطح شهر و  منطقه ( میان آباد ) را اصلاح و نسبت به اصلاح کف انهار اقدام و اجرای کف پوش با رعایت مسائل فنی و اجرای باغچه در پیاده روها با مساحت بیشتر را اجراء نمایند. و در پیاده رو های با مساحت کمتر، باغچه اجراء نگردد.

2 –  به استناد نامه شماره 751 / 1402 / ص مورخ 27 / 02 / 1402 شهردار محترم؛   با توجه به تخليه قير به مقدار 138 تن از محل سهميه قير از محل بند (ه) تبصره (1) بودجه سال 1401 ارسالي توسط شركت فراوري قير نگين ماهنشان  با ارزش ريالي 000/ 380 / 869/ 11  ريال كه به كارخانه آسفالت و بتن كاسپين تحويل گرديده استاينك اين شهرداري در نظر دارد به پيوست صورتجلسه تهاتر قير شهرداري شريفيه با آسفالت كارخانه آسفالت و بتن كاسپين نسبت به خريد آسفالت بر اساس قيمت هر تن آسفالت 000 / 000 / 14 ريال (هزينه توليد آسفالت 40% قيمت مصوب فروش آسفالت مي باشد ) اقدام نمايد. که در جلسه کمیسیون مطرح و به اتفاق آراء تصویب و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.

3- به استناد نامه شماره 813 / 1402 / ص مورخ 31 / 02 / 1402 شهردار محترم؛ با عنايت به نامه وارده به شماره 1402/1176مورخ 1402/02/27 آقاي ذولفعلي غلامي مالك زميني به مساحت 172.22 مترمربع واقع در خيابان گلستان جنوبي كوچه آفتابگردان 2 كه درخواست احداث بنا نموده اند با توجه به بازديد كارشناس شهرسازي مشاهده گرديد بخش اعظم كاربري زمين مورد نظر برابرطرح جامع شهر شريفيه (159.57 متر مربع ) در فضاي سبز و متراژ 6.45 متر مربع درطرح بازگشايي معبر شهيد چمران قرار ميگيرد (كروكي پيوست ). حال نامبرده درخواست تعيين تكليف زمين خود برابر قانون ماده واحده براي صدور مجوز احداث بنا با كاربري مسكوني را دارند. که در جلسه کمیسیون مطرح و به اتفاق آراء تصویب و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.