موضوع کمیسیون:  پروژه بلوار غربی و شرقی شهر شریفیه  

مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون عمران، تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای علویری شروع شد.

*- آقای مهندس خانی؛ ریاست محترم کمیسیون عمران؛ ضمن خیر مقدم به حاضرین جلسه، به موضوع رودخانه های شرقی و غربی شهر پرداختند. ایشان درخصوص کمربند شرقی شهر، خواستار جلسه  در اسرع وقت با فرماندار محترم شهرستان البرز، آب منطقه ای، در مورد بلوار غربی  با ، فرمانداری شهرستان البرز، آب منطقه ای،  راه آهن جمهوری اسلامی ایران و ادارات خدمات رسان ( اداره آب، گاز ، برق ) شدند.

* –  در ادامه اعضاء محترم کمیسیون درخصوص پروژه بلوار شرقی با واگذاری ترک تشریفات، بحث و تبادل نظر نمودند.

1 به استناد نامه شماره 913 / 1402 / ص مورخ 08 /03/1402 شهردار محترم؛  و با توجه به نامه شماره 682 / 1402 مورخ 07 / 03 / 1402 واحد فني و عمراني مني بر  برآورد فاز دوم  پروژه پياده رو سازي بلوار شهيد بهشتي ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به اجراي فاز دوم ( باقيمانده) پروژه پياده رو سازي بلوار شهيد بهشتي  با اعتباري بالغ بر000 / 000/ 500/ 4 ريال از محل حمل و نقل و ترافيك ، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح احداث و بهسازي پياده رو ها ، پروژه تكميل پياده رو سازي بلوار شهيد بهشتي  از طريق استعلام بهاء اقدام نمايد. که در جلسه کمیسیون به تصویب رسید و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.