موضوع کمیسیون:  لوایح شهرداری

مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون عمران، معاون محترم شهردار، تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

*- آقای مهندس خانی؛ ریاست محترم کمیسیون عمران؛ ضمن تبریک به مناسبت عید سعید قربان و روز عرفه به موضوع راه آهن و بازدید مدیرکل محترم راه آهن شمال 2 آقای مهندس ولدی از پروژه پل غربی، خواستار همفکری و هم صدایی واحد شورا و شهرداری در این موضوع شدند. ایشان خواستار حل مشکل جدول بن بست معراج خیابان مسجد محمدیه و آسفالت آذران یکم و لوله گذاری مسجد جامع  و یا تملک آنجا شدند. و تسریع در موضوع چمن مصنوعی اراضی سازمان اقتصادی کوثر شدند. و همچنین تذکر جدی به شهردار،  در ارائه برنامه و نقشه های اجرایی و مناقصه زمین چمن شدند. و در خصوص رفت و روب خواستار رسیدگی شهردار محترم و واحدخدمات شهری به این موضوع شدند. و در خصوص رودخانه شرقی شهردار محترم  نسبت به بازگشایی مسیر رفت وآمد شهروندان اقدام نمایند. 

1-  به استناد نامه شماره 1240 / 1402 / ص  مورخ 27 /03  / 1402 شهردار محترم؛ با عنايت به نامه وارده به شماره 1402/1175مورخ 1402/02/27 آقاي عباس نورمحمدي مالك زميني به مساحت 257.79 مترمربع واقع در خيابان گلستان جنوبي كوچه نيلوفر 8 ( كوچه نسترن سابق) نبش كوچه 6 متري و خيابان شهيد چمران كه درخواست تعيين تكليف و احداث بنا نموده اند با توجه به بازديد كارشناس شهرسازي مشاهده گرديد بخش اعظم كاربري زمين مورد نظر برابرطرح جامع شهر شريفيه (216.79  متر مربع ) در طرح بازگشايي معبر شهيد چمران و البقي آن به متراژ 41 در كاربري آموزشي قرار ميگيرد. حال نامبرده درخواست تعيين تكليف زمين خود برابر قانون ماده واحده براي صدور مجوز احداث بنا با كاربري مسكوني را دارند، که در کمیسیون عمران به تصویب رسید. و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.

2- به استناد نامه شماره 1340 / 1402 / ص  مورخ 31 /03 / 1402 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست آقاي علي شكري از مالكين اراضي واقع در انتهاي خيابان شهيد رجايي و باهنر 5، قبل از رودخانه شرقي جنب ميدان ولايت جهت احداث بنا به استحضار مي رساند، ملك مورد نظر، برابر طرح جامع مصوب در حريم ريل راه آهن مي باشد.حال با توجه به شرايط موجود در نظر است موضوع جهت تصميم گيري براي” تملك ملك برابر قانون نحوه تملك اراضي و املاك براي اجراي طرح هاي عمومي و عمراني دولت، نسبت به تملك ملك مورد نظر( بر اساس قيمت كارشناسي) ، از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك طرح توسعه زيرساخت ها، پروژه تملك اراضي مورد نياز  و يا عدم تملك” جهت ايجاد معبر اقدام نماید.که در کمیسیون عمران به تصویب رسید. و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.