موضوع کمیسیون: بررسی مشکلات پروژه پل اتصال خیابان میرزای شیرازی آسفالت خیابان بانک تجارت

مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی، جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون عمران، تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

* –  آقای مهندس خانی؛ ریاست محترم کمیسیون عمران؛ ضمن تبریک هفته بیمه سلامت، به موضوع تعیین و تکلیف پل میرزای شیرازی و تذکر به آقای شهردار با توجه به اتمام هفت ماهه پروژه، با توجه به اعتراض مردمی در شهر، تاخیرات مدیریتی و کارهای غیر مهندسی در جابجایی تاسیسات از جمله آب اشاره، که موجب خسارت شهر و شهرداری شده است. در ادامه ایشان به حفظ بیت المال اشاره و بیان نمودند که یکی از وظایف اصلی شورا می باشد. متاسفانه جابجایی تاسیسات آب غیر اصولی بوده و موجب خسارت به بیت المال شده است.

*-  آقای نظری عنوان نمودند که اگر جابجایی اتصالات، شبکه موجب خسارت و توقف مجدد پروژه شود. لذا باید عوامل پاسخگو باشند. اگر مشکلی وجود نداشته باشد بنده هیچگونه مشکلی ندارم.

*-  آقای بهتویی نیز خواستار حضور شهردار محترم در جلسات و توضیحات فنی شده و در خصوص علت عقب افتادگی نصب دوربین های مدار بسته در سطح شهرمطالبی را در این زمینه بیان نمودند.

*- در ادامه آقای مهندس خانی؛ درخصوص آسفالت خیابان بانک تجارت و شهید همت و همچنین مسیر کانون پرورش ، فکری کودکان و نظارت شهرداری به آن مشکل ، شیب نامناسب، ضخامت بیشتر، سطح نا مناسب، استفاده از گازوئیل و عدم قیر پاشی در برخی از مسیر فاقد نیاز آسفالت، نسبت به عملکرد شهردار اعتراض داشته و لذا بصورت مکتوب ارائه خواهد شد. 

*- اعضاء محترم کمیسیون در خصوص مسیر مسجد محمدیه، جهت اصلاح جداول و همچنین نبود مخازن زباله در بلوار امام علی ( ع ) خواستار پیگیری از سوی شهردار محترم شدند.

*- اعضاء محترم کمیسیون در خصوص رفت و روب و خدمات شهری خواستار تذکر به شهردار محترم شدند.

*- در ادامه به مشکل تعدادی از شهروندان رسیدگی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.