موضوع کمیسیون: لوایح شهرداری

مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی، جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون عمران، تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

* –  آقای مهندس خانی؛ ریاست محترم کمیسیون عمران؛ ضمن خسته نباشید به همکاران محترم شورا، تبریک به مناسبت روز دانشجو، ایشان به موضوع جلسه و لوایح شهرداری اشاره و به موضوعات، پروژه های شهرداری و شورا در ابتدای سال اشاره و بیان نمودند که بعضی ها انجام نگردیده، ایشان خواستار جلسه ویژه ( فوق العاده ) برای این موضوع شدند.

*- در ادامه اعضاء محترم کمیسیون درخصوص لوایح ارسالی به کمیسیون بحث و تبادل نظر نمودند. و درخصوص نصب المان های نوری اعضاء شورا تاکید نمودند، که حتما از نظر کارشناسان خبره استفاده گردد و اعضاء شورا در جریان کل کار قرار بگیرند. و همچنین از المان های جدید و خاص استفاده شوند. و با بافت، افکار عمومی، سلایق مردم سازگاری، هم خوانی داشته باشند، رسیدگی کامل بعد از اجراء انجام پذیرد. و موارد قانونی رعایت گردد.

1-  به استناد نامه شماره 4273 / 1402 مورخ 01 /09/ 1402 شهردار محترم؛ با توجه به نامه شماره 3011/ 1402 مورخ 14/ 08/ 1402 واحد روابط عمومي، مبني بر تهيه المان هاي نوري جهت ايجاد تنوع و زيبائي بصري در سطح شهر،  (اين شهرداري در نظر دارد خريد المان هاي نوري با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 500/ 4 ريال از محل اعتبارات كالبدي و شهرسازي، برنامه باز آفريني فضاهاي شهري، طرح زيباسازي شهري( ارتقاي كيفيت معماري و سيما و منظر شهري )، پروژه خريد المان هاي نوري از طريق استعلام بهاء (سامانه ستاد ايران) اقدام نمايد. که در جلسه کمیسیون مطرح و به اتفاق آراء تصویب شد و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.

2- به استناد نامه شماره 3642 / 1402 مورخ 29 /07/ 1402 شهردار محترم؛ با توجه به بند (د) نامه شماره 982/ 1402 مورخ 28/ 03/ 1402 سرپرست محترم روابط عمومي شهرداري (پيوست مي باشد) مبني بر درخواست پاكسازي و رنگ آميزي ديوارهاي سطح شهر، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پاكسازي و رنگ آميزي ديوارهاي سطح شهر، با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 9/500 ريال  از محل اعتبارات كالبدي و شهرسازي، برنامه زيبا سازي شهري(ارتقاء كيفيت معماري و سيما و منظر شهري) طرح ساماندهي ميادين و معابر شهري، پروژه رنگ آميزي ديوارهاي سطح شهر از طريق استعلام بهاء در بستر سامانه تداركات الكترونيك دولت ( ستادايران ) اقدام نمايد. که در جلسه کمیسیون مطرح و به اتفاق آراء تصویب شد و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.