موضوع کمیسیون: لوایح شهرداری

مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی، جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون عمران، شهردار محترم، تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

  • – آقای مهندس خانی؛ ریاست محترم کمیسیون عمران؛ ضمن خسته نباشید به همکاران محترم شورا، ایشان به یکی از مشکلات اساسی شهر رودخانه شرقی که باعث بوجود آوردن مشکلات برای شهروندان شده است. خواستار پیگیری این موضوع مهم شدند و به موضوع توافق اراضی داخل طرح جامع، خواستار ارائه توافق شهردار با مالک با تمامی اسناد، مدارک و نحوه توافق با شورا شدند.
    *- اعضاء محترم کمیسیون در خصوص لوایح ارسالی شهرداری بحث و تبادل نظر نمودند.
    *- در ادامه آقای مهندس خانی، با توجه به انتقاد برخی شهروندان درخصوص کیفیت اجرای کفپوش خیابان لاله زار، ایشان خواستار پیگیری شهردار محترم نسبت به این موضوع و گزارش به شورا شدند.
    1- به استناد نامه شماره 4289 / 1402 /ص مورخ 01 / 09 / 1402 شهردار محترم؛ عطف به درخواست آقاي محمد بهتوئي به شماره 6211 / 1402 مورخ 25 / 08 / 1402از مالك زميني به مساحت 246.58 مترمربع واقع در خيابان شهيد صياد شيرازي مابين سعادت 8 و9 بن بست يكم جهت احداث بنا به استحضار مي رساند ، با توجه به قرار گيري كل مساحت ملك فوق در معبر براساس وضعيت موجود و طبق طرح جامع تفصيلي و اجراي لوله فاضلاب در وسط زمين مورد نظر ، موضوع جهت تصميم گيري براي تملك ملك برابر قانون نحوه تملك اراضي و املاك براي اجراي طرح هاي عمومي و عمراني دولت، بر اساس قيمت كارشناسي ، از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك ، برنامه و طرح توسعه زيرساخت هاي عبور و مرور(تملكات معابر، توسعه و احداث)، پروژه تملك اراضي مورد نياز به حضور ارسال مي گردد. که در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد موافقت قرار گرفت. و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی ارسال میگردد.
    2 – به استناد نامه شماره 4289 / 1402 /ص مورخ 01 / 09 / 1402 شهردار محترم؛ با عنايت به نامه محرمانه به شماره 738/ ز م / 79/ ص مورخ 14/ 09/ 1402 شوراي تأمين بخش محمديه مبني بر بند 2 مصوبات شانزدهمين جلسه شوراي تامين بخش محمديه ” آسفالت محوطه و حياط كلانتري 14 شريفيه ” و برآورد صورت گرفته واحد عمراني بشماره 3232 / 1402 مورخ 30 / 08 / 1402 جهت تامين نظم و ارتقاي امنيت در شهر ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به ” آسفالت محوطه و حياط كلانتري 14 شريفيه با اعتباري بالغ بر 000 / 000/ 800/ 1 ريال از محل اعتبارات ايمني و مديريت بحران، برنامه و طرح تهيه و اجراي برنامه هاي ايمني و كاهش خطر پذيري پروژه مشاركت در آسفالت محوطه و حياط كلانتري 14 شريف آباد اقدام نمايد. که در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد موافقت قرار گرفت. و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی ارسال میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.