موضوع کمیسیون: بررسی مشکلات پروژه های عمرانی سطح شهر

مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی، جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون عمران، تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

* –  آقای مهندس خانی؛ ریاست محترم کمیسیون عمران؛ ضمن تقدیر و تشکر از تلاشهای همکاران شورا در تمامی برنامه های شهری، ایشان به موضوعات مهم شهر از جمله: اصلاح طرح جامع که سریعا باید پیگیری گردد و همچنین به موضوع توافقات، که با برنامه ریزی دقیق  می توان شهر را به نقطه اوج رساند و باید کارهای بزرگتری برای رشد شهر انجام داد. لذا باید از مشاور طرح خواسته شود، زودتر به تعهدات خود عمل نماید. در غیر اینصورت، اقدام قانونی صورت پذیرد. ایشان درخصوص پروژه پل اتصال خیابان میرزای شیرازی ایشان خواستار بازگشایی تردد عابرین تا تعیین و تکلیف پیمانکار شدند.

*- در ادامه اعضاء محترم کمیسیون درخصوص لوایح ارسالی شهرداری و همچنین در مورد پروژه پل اتصال خیابان میرزای شیرازی بحث و تبادل نظر نمودند.

1-  به استناد نامه شماره 4101 / 1402 /ص مورخ 23 /08/ 1402 شهردار محترم؛ عطف به درخواست آقاي محمد صابري نيا از مالكين اراضي واقع در خيابان گلستان -كوچه نيلوفر بن بست 1 جهت احداث بنا به استحضار مي رساند ، با توجه  به قرار گيري ملك فوق در طرح بازگشايي معبر برابر طرح جامع مصوب  در نظر است موضوع جهت تصميم گيري براي” تملك ملك برابر قانون نحوه تملك اراضي و املاك براي اجراي طرح هاي عمومي و عمراني دولت، نسبت به تملك ملك مورد نظر( بر اساس قيمت كارشناسي) ، از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك طرح توسعه زيرساخت ها، پروژه تملك اراضي مورد نياز  و يا عدم تملك” جهت ايجاد معبر در جلسات آن شوراي محترم مطرح و نتيجه جهت اقدامات بعدي به اين شهرداري اعلام گردد. ضمنا مساحت كل زمين 70 مترمربع مي باشد.كه مساحت باقيمانده بعد از عقب نشيني 22 متر مربع خواهد بود ، با توجه به داشتن نواقصی اسناد و مدارک، به شهرداری ارجاع گردید. که در جلسه مطرح و به اتفاق آراء به تصویب رسید و جهت تصویب نهایی به جلسه شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.

به تصویب رسید و جهت تصویب نهایی به جلسه شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.

2-  مقرر گردید شهردار محترم نسبت به بازگشایی تردد عابرین واقع در پل میرزای شیرازی، تا تعیین و تکلیف پیمانکار بصورت رعایت اصول فنی و ایمنی اقدامات لازم را انجام نماید. که در جلسه مطرح و به اتفاق آراء به تصویب رسید و جهت تصویب نهایی به جلسه شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.