موضوع کمیسیون:  لوایح شهرداری

مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی جلسه ای با حضور اعضای محترم کمیسیون عمران و شهردار محترم و مسئول امور مالی شهرداری تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای رضایی شروع شد.

آقای مهندس خانی ریاست محترم کمیسیون عمران؛  ضمن تقدیر و تشکر از همکاران ، مهمانان و تبریک روز مهندس خدمت تمامی مهندسین، به شفافیت و عدالت  در تمامی زمینه ها در بودجه سال 1401 و همچنین به اولویت ها و نیازمندیهای شهر در بودجه اشاره و نیز به تعطیلی پروژه مدرسه منطقه شهریار انتقاد و خواستار پیگیری اقدامات چندین ماهه شورا و شهرداری با ادارات مربوطه در حوزه های مختلف شدند. و همچنین درخصوص لوایح شهرداری و نیز در مورد ادعای مالکین اراضی فروغی بابت آذران یک تا سه خواستار پیگیری شورا و شهردار شدند.

1 – به استناد نامه شماره 2914 / 1400 / ص مورخ 04 / 10 / 1400 شهردار محترم؛  با توجه به ارائه صورتحساب مابه التفاوت بهاي قير  قرارداد 1046/ 99 مورخ 29/ 04/ 1399 شركت كوشا آبادگران مينودر طي برگ تاييد  شماره 2237/ 1400 مورخ 23/ 09/ 1400 واحد فني و عمراني شهرداري (پيوست مي باشد) اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت مابه التفاوت بهاي قير قرارداد مذكور با اعتباري بالغ بر 822/ 211/ 350/ 3 ريال از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح زيرسازي و آسفالت معابر موجود، پروژه روكش آسفالت معابر سطح شهر، که در جلسه مطرح کمیسیون و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت. و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال می شود. و مقرر شد تمامی ضوابط قانونی پرداخت گردد. لازم بذکر است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

2 – به استناد نامه شماره 3484 / 1400 / ص مورخ 20 / 11 / 1400 شهردار محترم ؛ با توجه به درخواست شماره 1605/ 1400 مورخ 18/ 11/ 1400 واحد خدمات شهري و 1609 / 1400 مورخ 18 / 11 / 1400 شهرسازي و 1557 / 1400 مورخ 6 / 11 / 1400 واحد حراست و 1616 / 1400 مورخ 20 / 11 / 1400 واحد مالي و تاييديه واحد انفورماتيك ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد و تجهيز سيستم كامپيوتري و نرم افزار با اعتباري بالغ بر  000 / 000 / 700 ريال ،  از محل اعتبارات خدمات مديريت، برنامه توسعه شهرداري الكترونيك ، طرح تهيه و توليد سخت افزار و نرم افزار پروژه تجهيز شهرداري به سيستم كامپيوتري و انفورماتيك، که در جلسه مطرح کمیسیون و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.  و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال می شود . لازم بذکر است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.