موضوع کمیسیون:  لوایح شهرداری

مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون عمران و شهردارمحترم تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

آقای مهندس خانی ریاست محترم کمیسیون عمران؛ ضمن خیر مقدم به حاضرین جلسه،  به گرامیداشت هفته قوه قضائیه ،  شهادت دکتر بهشتی ،  روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و در خصوص لوایح ارسالی شهرداری توضیحاتی را ارائه  نمودند.

*- اعضاء  محترم کمیسیون عمران و شهردار محترم از نقاط لوایح ارسالی توسط شهرداری جهت تملک از مناطق کوی شهریار، آذران های 1، 3 ، 8 ،  شهید قدوسی ، روبروی مزار شهداء، خیابان گلستان، بوستان نیلوفر بازدید بعمل آوردند. و همچنین به نحوه تملک و میزان تملک بحث و تبادل نظر نمودند

*-  در ادامه با شهروندان هر یک از مناطق بازدید، دیدار و گفتگو نمودند و به مشکلات مناطق با حضور اهالی بررسی و بحث و تبادل نظر گردید 

*- به استناد نامه شماره 1401/762مورخ 1401/03/22سرپرست محترم شهرداری؛ با توجه به درخواست شماره 1395/ 1401 / و مورخ  08/ 03/ 1401 آقاي علي سلميان مالك يك قطعه زمين به مساحت كل 150 متر مربع واقع در خيابان آذران 8 كه در طرح بازگشايي معبر 12 متري خيابان باقر خان (كروكي پيوست ) قرار گرفته است ، با توجه به اينكه بازگشايي معبر جزو اولويتهاي طرح بازگشايي اين شهرداري مي باشد، اين شهرداري در نظر دارد برابر قانون نحوه تملك اراضي و املاك براي اجراي طرح هاي عمومي و عمراني دولت، نسبت به تملك ملك مورد نظر( بر اساس قيمت كارشناسي) ، از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك طرح توسعه زيرساخت ها، پروژه تملك اراضي مورد نياز  اقدام نمايد.که در جلسه کمیسیون عمران مطرح  و به اتفاق آراء به تصویب رسید و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی ارسال می گردد.

*- به استناد نامه شماره 1401/765مورخ 1401/03/22سرپرست محترم شهرداری؛  با توجه به درخواست شماره 1351/ 1401 / و مورخ  07/ 03/ 1401 آقاي شهرام آذربایجانی مالك يك قطعه زمين به مساحت كل 138.50 متر مربع كه  80/ 59 متر مربع آن در طرح بازگشايي معبر 10 متري خيابان گلستان، كوچه نيلوفر قديم (كروكي پيوست ) قرار گرفته است ، با توجه به اينكه بازگشايي معبر جزو اولويتهاي طرح بازگشايي اين شهرداري مي باشد، اين شهرداري در نظر دارد برابر قانون نحوه تملك اراضي و املاك براي اجراي طرح هاي عمومي و عمراني دولت، نسبت به تملك ملك مورد نظر( بر اساس نظريه كارشناسي شماره 101 / 1401 مورخ 19 / 03 / 1401) به ارزش 000 / 000 / 598 ريال  ، از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك طرح توسعه زيرساخت ها، پروژه تملك اراضي مورد نياز  اقدام نمايد. که در جلسه کمیسیون عمران مطرح  و به اتفاق آراء به تصویب  رسید و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی ارسال می گردد

*- ضمنا مقرر گردید شهردار محترم استعلامات لازم از دفتر امور شهری استانداری انجام نمایند.   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.