موضوع کمیسیون: لوایح شهرداری

مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی جلسه ای با حضور اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری شورای اسلامی شهر ، جناب آقای مهندس فلاح امینی شهردار محترم شریفیه ، جناب آقای حسنی مشاور محترم شورای اسلامی شهر شریفیه ، جناب آقای بهنامی مسئول محترم واحد فنی و عمرانی ، جناب آقای کاظمی کارشناس محترم خدمات شهری شهرداری تشکیل شد.جلسه با قرائت قرآن توسط آقای حسن بهتویی شروع شد.

آقای آیت نظری اصل ریاست محترم کمیسیون برنامه ، بودجه و عمران ضمن خیر مقدم به حاضرین به موضوع انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره نمودند و خواستار حضور حداکثری مردم در پای صندوق رای و انتخاب اصلاح در ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و و روستا شدند . ایشان در ادامه لوایح شهرداری را قرائت نمودند و از همکاران واحد عمرانی و خدمات شهری خواستار ارائه توضیحات شدند.

آقای مهندس بهنامی به جزئیات هزینه و کارهای انجام شده برای المان میدان شهدا و المان هندوانه که 64 میلیون هزینه مصالح به غیر از کسورات شده است و هزینه دستمزد نیز 28 میلیون تومان می باشد.

آقای مهندس کاظمی نیز توضیحات خود را در خصوص لایحه مناقصه رفت و روب خدمات شهری ارائه نمودند که تعداد نفرات کارگران خدمات شهری ، مزار شهدا ، بوستان بانوان و نگهبانی افزایش داده شده است.

مصوبه:

1- نامه شماره 621 مورخ 13 / 03 / 1400 شهردار محترم ، پيرو نامه 198 / 1400 / ص مورخ 31 / 01 / 1400 با توجه به نامه شماره 596/ 1400 مورخ 12/ 03/ 1400  واحد فني و عمراني شهرداري (پيوست مي باشد) مبني بر  برآورد هزينه آماده سازي زير ساخت  المان هاي شهري، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به آماده سازي زير ساخت المان ورودي مزار شهدا و المان هندوانه نماد شهر شريفيه با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 1000ريال از محل اعتبارات كالبدي و شهرسازي، برنامه زيبا سازي شهري(ارتقاء كيفيت معماري و سيما و منظر شهري) طرح ساماندهي ميادين و معابر شهري، پروژه خريد و نصب المان هاي شهري  از طريق استعلام بهاء اقدام نمايد. لطفا ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد.بديهي است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد . لازم به ذكر است تأمين اعتبار لازم جهت اجراي پروژه مذكور ( لازم به ذكر است اعتبار مذكور و اعتبار اوليه اين پروژه(هزينه ساخت المانها) 000 / 000 / 250 / 1 ريال)  از محل اعتبار پروژه كتابخانه كسر و تامين اعتبار خواهد گرديد.با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای کمیسیون برنامه ،بودجه و عمران قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارجاع گردید.

2- نامه شماره 620 مورخ 12 / 03 / 1400 شهردار محترم ، با توجه به نامه شماره579 / 1400 مورخ 11 / 03 / 1400 واحد خدمات شهري مبني بر برآورد هزينه رفت و روب ،  نگهداري فضاي سبز شهري،  اين شهرداري در نظر دارد با اعتباري بالغ بر 907/ 622/ 303/ 53 ريال امر رفت و روب و حفظ و نگهداري فضاي سبز شهر در سال 1401 -1400 را از طريق مناقصه عمومي و به صورت حجمي به پيمانكاران واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد .لطفا ضمن بررسي مجوز مربوطه از محل اعتبارات محيط زيست و خدمات شهري  صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرماييد ضمنا مابه التفاوت اعتبار لازم در اصلاح و يامتتم بودجه پادار خواهد شد . با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای کمیسیون برنامه ،بودجه و عمران قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارجاع گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.