موضوع کمیسیون:  بررسی لوایح شهرداری

مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی جلسه ای با حضور اعضای محترم کمیسیون عمران و با قرائت قرآن توسط آقای حسن بهتویی شروع شد.

آقای مهندس خانی ضمن عرض خسته نباشید خدمت همکاران و عرض تبریک به مناسبت میلاد با سعادت امام حسن عسگری ( ع ) به موضع جلسه و لوایح شهرداری پرداختند و در خصوص لوایح وارده اعضای کمیسیون بحث و تبادل نظر نمودند.

1 –  به استناد نامه شماره 1400/1769/ ص مورخ 23/06/1400  شهردار محترم؛ با توجه به ضرورت تكميل و تجهيز كمد هاي بايگاني اسناد و مدارك و ميز كار جهت واحدهاي حراست، دبيرخانه ، مالي و  درآمد ساختمان اداري، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به ساخت و خريد كمدهاي بايگاني و ميز كار واحدهاي مربوطه با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 450 ریال از محل اعتبارات خدمات مديريت، برنامه تحول اداري و مديريت عملكرد پروژه تكميل ساختمان اداري در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی ارسال می شود. ضمنا اعتبار لازم در اصلاحیه یا متمم بودجه پادار خواهد گردید.

2- به استناد نامه شماره 1400/2022/ ص مورخ 21/07/1400  شهردار محترم؛ با توجه به ارائه صورت وضعيت تعديل قطعي قرارداد 5391/ 98 مورخ 17/ 06/ 1398 طي برگه شماره 748/ 1400 مورخ 29/ 03/ 1400 واحد فني و عمراني شهرداري، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت صورت وضعيت تعديل قرارداد مذكور با اعتباري بالغ بر 915/ 659/ 480 ريال از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح نصب و ترميم سنگدال،جداول پروژه ترميم جداول سطح شهر در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی ارسال می شود. لازم بذکر است اعتبار لازم در اصلاحیه یا متمم بودجه پادار خواهد گردید.

3- به استناد نامه شماره 1400/2000/ ص مورخ 1400/07/21  شهردار محترم  با استناد به صورتجلسه شماره 1715 / 1400 / ص مورخ 20 / 06 / 1400 في مابين شهرداري شريفيه و اداره آب و فاضلاب شهرستان البرز از تاريخ 01 / 01 / 1398 لغايت 30 / 12 / 1399 شامل آب بهاي مصرفي و مطالبات آبفا  به مبلغ  569 / 129 / 131 / 2 ريال و  درآمد امداد و حوادث سال هاي 1398 و 1399به مبلغ 826 / 013 / 671 / 2 ريال میباشد. که در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی ارسال می شود. لازم بذکر است اعتبار لازم در اصلاحیه یا متمم بودجه پادار خواهد گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.