موضوع کمیسیون:  مشکل اراضی تعاونی 5 هکتاری شهرداری بیدستان

مشروح جلسه:  به حول و قوه الهی جلسه ای با حضور اعضاء کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر، تعدادی از مالکان اراضی تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی آغاز گردید.

*- حاج آقا حسن لی ریاست محترم کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی؛ ضمن خیر مقدم به حاضرین جلسه, به نحوه خریداری اراضی تعاونی 5 هکتاری که مشخص نیست بصورت مشاعی یا افراز فروخته شده، لذا باید از اداره ثبت و اسناد استعلام گرفته شود و مشخص گردد تعاونی زمین را به چه صورت خریداری کرده و نحوه واگذاری سند چگونه بوده است.

* – مالکین خواستار آن شدند که تعاونی زمین مذکور را بصورت مشاعی خریداری کرده یا افراز، لذا تکلیف زمین مشخص گردد. ضمنا تعاونی می تواند زمین خود را تحویل بگیرد یا خیر؟

* – اعضاء کمیسیون خواستار آن شدند که با توجه به طولانی شدن این موضوع استعلامات لازم را اداره ثبت و اسناد البرز از طریق مراجع قضایی صورت گیرد.

*- آقای مهندس خانی نیز خواستار معرفی یک نفر نماینده شورا جهت پیگیری پرونده تعاونی فوق از طریق مراجع قضایی، اداره ثبت و اسناد شدند. لذا در صورت امکان نماینده شورا آقایان حاج آقا حسن لی و علویری می باشند. لذا جهت پیگیری و نتیجه لازم برای پرونده فوق، گزارش را حداکثر ظرف یک ماه به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند.

*-  مقرر گردید پیگیری های لازم از طریق مراجع قضایی، استعلامات لازم از اداره ثبت و اسناد البرز و همچنین نحوه واگذاری اسناد تعاونی مشخص گردد.

* – مقرر گردید آقایان حاج آقا حسن لی و آقای علویری به عنوان نماینده شورا جهت پیگیری پرونده تعاونی مذکور از طریق مراجع قضایی ،  اداره ثبت و اسناد و نهادهای ذیربط معرفی می گردند . لذا ظرف مدت 2 ماه آینده نسبت به این موضوع تعیین و تکلیف گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.