موضوع کمیسیون:  توافقات اراضی

مشروح جلسه:  به حول و قوه الهی جلسه ای با حضور اعضاء کمیسیون حقوقی، فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر و تعدادی از مالکین، تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی آغاز گردید.

*- حاج آقا حسن لی ریاست محترم کمیسیون؛ ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین و گرامیداشت عملیات کربلای 4 شهدای غواص، مطالبی را بیان نمودند. در ادامه ایشان به تبصره 13 ماده 101 جهت توافق با مالکین اشاره و بیان نمودندکه سهم مالک و سهم شهرداری مشخص و یک نوع توافق می باشد. و نوع دیگر توافق شهرداری با مالک با یک در صد مشخص با توافق همدیگر می باشد. و نوع دیگر قیمت گذاری زمین توسط گروه کارشناسی یا تهاتر زمین با زمین به قیمت کارشناسی می باشد.

*-  آقای نور محمدی از مالکین، گزارشی از اقدامات انجام شده در سالهای قبل اشاره و  به موضوع توافق به صورت قانون یا واگذاری ملک از سوی شهرداری و تربیت بدنی یا تغییر کاربری زمین به مسکونی و تجاری شدند.  

*-  آقای مهندس خانی نیز به موضوع دفاع از حقوق شهروندی اشاره و خواستار رعایت حق و حقوق شهروند و شهرداری شدند. در ادامه ایشان خواستار تهاتر اراضی، مالک با شهرداری، جهت حل مشکل شدند.

*-  آقای علویری نیز پایبندی به قانون ماده 101 و تهاتر با شهرداری شدند. ایشان در ادامه در مورد تغییر کاربری بیان نمودند که اگرکمیسیون ماده 5  موافقت نماید در اینصورت زودتر به نتیجه خواهیم رسید.

*-  آقای نظری نیز پایبندی به قانون جهت توافق شهرداری با مالک را خواستار شدند.

*-  حاج آقا حسن لی به موضوع تعیین 3 کارشناس جهت قیمت گذاری و یا تهاتر زمین جهت احقاق حق و حقوق مالک شدند.

*-  آقای بهتوی به موضوع مشکلات و نبود اماکن عمومی، عام المنفعه و خدمت رسانی به شهروندان و موضوع تهاتر زمین یا اعمال ماده 101 شدند.

1-  مقرر گردید شهردار محترم طبق تبصره یک قانون اصلاحیه ماده 101 با آقای حاج محمود نور محمدی توافق نماید. 25/56  مالک دارای مجوز مسکونی ( پس از اخذ موافقت های لازم ) تحویل مالک گردد. و در اصلاح طرح جامع شهر، سهم مالک بصورت کاربری مسکونی در نظر گرفته شود. و با قیمت کارشناسی زمین مشخص و جمع بندی نهایی در جلسه بعدی کمیسیون حقوقی تنظیم گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.