موضوع کمیسیون:  لایحه اراضی برادران بجنوردی

مشروح جلسه:  به حول و قوه الهی جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهرتشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای حسن بهتویی آغاز گردید.

حاج آقا حسن لی ریاست محترم کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر، ضمن خیر مقدم به حاضرین جلسه به موضوع نحوه تصرف و تملک اراضی طبق قانون،حرمت مالکیت و ماده 8 نحوه تملک اراضی که قبل از پرداخت حق و حقوق مالک تصرف اراضی غیر مجاز می باشد. خواستار اطلاع رسانی شهرداری در سطح شهر جهت تعیین تکلیف اراضی تصرف شده در طی سالهای قبل توسط شهرداران اسبق و فعلی شدند و گزارشی از پرونده برادران بجنوردی ارائه نمودند و به برخی سوالات از جمله استعلام مالکیت ملک برادران بجنوردی و مالکیت افراد دیگر در این اراضی ، همچنین مشخص شدن حدود اربعه زمین و نحوه تقسیم اراضی از وکیل و برادران بجنوردی پرسیده شد.

آقای حیدری وکیل برادران بجنوردی، گزارشی از استعلامات ملکی و حدود اربعه زمین و فرایند پرونده توضیحاتی ارائه نمودند. برادران بجنوردی نیز به سوالات همکاران پاسخ دادند و باتوجه به نامه دوم شهردار محترم درخصوص کان لم یکن بودن لایحه 1400/3457/ص مورخ 1400/10/15و نامه شماره 3338 مورخ 1400/11/10در جلسه قرائت شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.