موضوع کمیسیون:  استفاده کارکنان شهرداری از سرویس ایاب و ذهاب

مشروح جلسه:  به حول و قوه الهی جلسه ای با حضور اعضاء کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر، شهردار محترم و تعدادی از شهروندان تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی آغاز گردید.

*- آقای علویری ضمن خیر مقدم به حاضرین جلسه ابتداء تفسیر چند آیه از قرآن کریم در خصوص معرفت نفس و معرفت الهی مطالبی را بیان نمودند  و به لایحه  شهرداری اشاره و خواستار توضیحات لازم توسط شهردار محترم شدند.

*-  آقای نظری ضمن تقدیر و تشکر از شهردار محترم و پرسنل واحد عمران به جهت شروع پروژه های عمرانی از جمله ترمیم ترانشه های سطح شهر  و پیاده رو سازی معابر، مطالبی را بیان نمودند.

* – آقای مهندس فرزان مهر، گزارشی از لایحه و هزینه های ایاب و ذهاب پرسنل شهرداری را بیان نمودند.

* –  آقای مهندس خانی، خواستار ارتباط خوب پرسنل با شهروندان  و همچنین با توجه به مشکلات پرسنل شهرداری، ایشان خواستار همکاری و مساعدت لازم جهت هدفمندی قانونی لایحه مذکور شدند.   

*- حاج آقا حسن لی ریاست محترم کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی؛  و آقای بهتویی عضوء شورای اسلامی شهر، خواستار توزیع عادلانه ایاب و ذهاب  بین کارکنان طبق مسافت شهرها و همچنین خواستار کارآمدی پرسنل در طرح های مطالعاتی و بالا بردن کیفیت نیروهای شهرداری با کمک شورا و شهرداری شدند.

*- اعضاء شورای اسلامی شهر خواستار استفاده از تاکسی های شهر شریفیه با رعایت کلیه شئونات اخلاقی توسط رانندگان و همچنین با برنامه و زمانبندی واحد حمل ونقل شهرداری باشند.

1- به استناد نامه شماره 1401/413/ص مورخ 1401/02/18سرپرست محترم شهرداری، با توجه به درخواست و پيگيري هاي مكرر كاركنان مبني بر استفاده از سرويس اياب و ذهاب ،  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تأمين سرويس اياب و ذهاب كاركنان و افزايش اعتبار 000 / 000/ 600 ريال به اعتبار مصوب سال 1401  (000 / 000 / 840 ريال) از محل اعتبارات جاري خدمات مديريت، فصل هفتم كمك هاي رفاهي كاركنان، رديف 160204 كمك هزينه اياب و ذهاب  اقدام نمايد. بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد. که در جلسه کمیسیون مطرح گردید  و به اتفاق آرا ء مورد تصویب قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال گردید.