موضوع کمیسیون: بررسی مشکلات حمل و نقل  عمومی شهر شریفیه  ( مینی بوس )

مشروح جلسه: به حول قوه الهی جلسه ای با حضور اعضاء کمیسیون تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

*-آقای علویری ریاست محترم کمیسیون حمل و نقل، ضمن خدا قوت به همکاران شورای اسلامی شهر، درخصوص مشکل حمل و نقل عمومی در شهر شریفیه که هنوز مرتفع نشده و همچنین سهمیه سوخت مینی بوس ها از طریق شهرداری اشاره و بیان نمودند که  هیچگونه خدماتی به شهروندان ارائه نمی شود.   ایشان خواستار رسیدگی به این مشکل در اسرع وقت شدند.

*- اعضاء محترم شورای اسلامی شهر نیز در این خصوص حواستار ارائه برنامه دقیق و جامع حمل و نقل عمومی از سوی واحد حمل و نقل شهرداری به شورا ارائه نمایند.

*- آقای مهندس خانی نیز ضمن خداقوت به همکاران شورای اسلامی شهر، گزارشی از نحوه سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل عمومی و سیاست شهرداری در امر خدمات رسانی به نحو مطلوب و همچنین از رضایتمندی شهروندان مطالبی را بیان نمودند.

*- آقای نظری به تفکیک مینی بوس های خطی از سرویس اشاره و خواستار حل این مشکل شدند.

* – آقای بهتویی نیز به برنامه حمل و نقل عمومی جهت سرویس دهی مطلوب به شهروندان شدند.

*- مقرر گردید شهرداری و واحد حمل و نقل، برنامه جامع  حمل و نقل عمومی را آماده و به جلسه شورا ارائه نمایند.

*- مقرر گردید شهرداری درخصوص اختصاص سهمیه سوخت به مینی بوسها و عدم خدمات رسانی آنها به شهروندان پیگیری و نتیجه را تا ظرف مدت یک هفته به جلسه شورای اسلامی شهر و همچنین با توجه به صرفه ،صلاح شهر و شهروندان گزارشی را ارائه نمایند.  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.