موضوع کمیسیون:  بررسی  مشکلات حمل و نقل عمومی در شهر شریفیه

مشروح جلسه: به حول قوه الهی جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون، شهردار محترم، تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

*- آقای علویری ریاست محترم کمیسیون حمل و نقل، ضمن تبریک پیشاپیش به مناسبت شب یلدا به موضوع جلسه و لوایح شهرداری، مشکلات رانندگان و افزایش کرایه تاکسی ها پرداختند و مطالبی را بیان نمودند.

*-  حاج آقا حسن لی خواستار تعیین و تکلیف کرایه حمل و نقل یکبار در سال شدند. در ادامه ایشان درخصوص رایگان نمودند کرایه مینی بوس ها خواستارتهیه کارت از سوی شهرداری برای شهروندان جهت تهیه زیر ساخت و تشکیل سازمان حمل و نقل با شهرداری بیدستان، توضیحاتی را ارائه نمودند.

*-  آقای نظری خواستار استفاده از ظرفیت تاکسی های شریفیه بجای مینی بوس جهت خدمات رسانی بهتر شدند. و همچنین با توجه به کمبود مینی بوس در شهر و نداشتن ظرفیت کافی برای خدمات رسانی بهتر، خواستار رسیدگی در پیک مسافر شدند.

*-  آقای مهندس خانی درخصوص مشاوره حمل و نقل، خواستار استفاده از ظرفیت دانشجویان حمل و نقل شریفیه درآمد مشاور مشکلات حمل و نقل شدند. و خواستار استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص در واحد های شهرداری و مدیریت مسئولین واحد ها از سوی شهردار محترم شدند.

*-  شهردار محترم نیز از پیگیری سازمان شهرداریها و معاونت عمرانی جهت دریافت خودروی ون برای خدمات رسانی مطلوب به شهروندان شدند.

  1. به استناد نامه شماره 4729 / 1402 مورخ 28 /09 /1402 شهردار محترم: پيرو صورتجلسه به شماره 6954 / 1402 / و مورخ 19 / 09 / 1402،  مبني بر تصويب نرخ كرايه تاكسي هاي خطي قزوين-شريفيه و بالعكس در سال 1402 پيشنهاد ميگردد نرخ كرايه تاكسيهاي فعال در خط شريفيه به قزوين و بالعكس در سال 1402 مبلغ 120.000 ريال در نظر گرفته شود. که در جلسه کمیسیون مطرح و با اتفاق آراء به تصویب رسید و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.