موضوع کمیسیون:  هفته ورزشهای  پهلوانی و  باستانی  

مشروح جلسه: به حول قوه ی الهی جلسه ای با حضور اعضاء کمیسیون ورزش و جوانان و شهردار محترم تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای نظری شروع شد.

سپس اعضاء کمیسیون ضمن تبریک به مناسبت هفته ورزشهای پهلوانی و باستانی خدمت ورزشکاران محترم شهرشریفیه مطالبی را بیان نمودند.  

*- حاج آقا حسن لی به گزارشی از پیگیری مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری در خصوص اعتبار ویژه جهت سالن باستانی شهر، که در حدود 000/000/000 /50 ریال،  برای ادامه پروژه مذکور خبردادند.

*- آقای مهندس خانی، به مشکل نیمه تمام و ناقص ماندن پروژه سالن ورزشهای باستانی و همچنین تعطیلی سالن ورزشی فجر و نیز عدم تعیین و تکلیف زمین چمن فوتبال شهرمطالبی را بیان فرمودند، در ادامه ایشان درخصوص مصوباتی که در شهرداری با حضور سرکار خانم دکتر محمدبیگی، نماینده محترم  و ریاست محترم اداره ورزش و جوانان استان در جهت حل مشکلات ورزشی شهر شریفیه به تصویب رسیده بود. ایشان خواستار توجه ویژه مسئولین  نسبت به انجام مصوبات شدند. 

*- آقای محسن بهتویی مسئول هیات باستانی شهرستان البرز، به مشکلات وزش شهر از جمله بلاتکلیف ماندن مسئول ورزش شهر، ایشان از برگزاری چند برنامه باستانی در سالن نیمه کاره در سال جاری خبر دادند.

1 – مقرر گردید، با هماهنگی آقای بهتویی از طریق مدیرکل محترم ورزش وجوانان استان ، جلسه ای در هفته آینده منعقد و نسبت به ارائه مشکلات ورزشی شهر تعیین و تکلیف گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.