موضوع کمیسیون:  هماهنگی جهت مسابقات ورزشی شهر شریفیه

مشروح جلسه: به حول قوه ی الهی جلسه ای با حضور اعضاء کمیسیون، تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای خانی شروع شد.

*- آقای بهتویی ریاست محترم کمیسیون ورزش و جوانان، ضمن تقدیر و تشکر از همکاران شورای اسلامی شهر، تبریک به مناسبت روز شورا، کارگر، معلم و همچنین تقدیر و تشکر از شهردار محترم و پرسنل خدوم و زحمتکش شهرداری به جهت برگزاری مراسم روز ملی شوراها در شهر شریفیه مطالبی را بیان نمودند. در ادامه ایشان گزارشی از برگزاری مراسمات جام رمضان در بین نوجوانان ارائه و خواستار برگزاری مسابقات بومی و محلی در تابستان در بین همه رده های سنی جهت ایجاد نشاط و شادابی در بین شهروندان شدند. و خواستار تسریع بخشی و پیگیری شهردار محترم در تاسیس و ثبت باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری شدند. و با توجه به کمبود وسایل ورزشی در اکثر هیاتها و مشکلات سالن ورزشی فجر و میثاق خواستار پیگیری از طریق تربیت بدنی شهرستان البرز و استان توسط همکاران شورا شدند. و باتوجه به پیگیری از طریق تربیت بدنی استان سالن نیمه کاره باستانی پروژه مذکور از اوایل خرداد شروع خواهد شد. ایشان خواستار پیگیری و ایجاد رختکن و سالن ورزشی هیاتها جنب سالن میثاق با مشارکت شهرداری، شورا و اداره ورزش و جوانان و همچنین تهیه پک ورزشی برای مدارس از سوی شورا و شهرداری شدند. 

*- آقای علویری به برگزاری فستیوال ورزشی، ورزشهای بومی، محلی و همچنین تشکیل هیاتها و تاسیس باشگاه فرهنگی و ورزشی در شهر اشاره نمودند. در ادامه ایشان به بی برنامگی و نبود ایده مناسب، خواستار معرفی یک فرد با تجربه و کاردان در ورزش شدند.

*- حاج آقا حسن لی ضمن تبریک ایام،  به بند 2 تبصره شرح و وظایف شورا اشاره و خواستار ارائه طرح و پیشنهاد عملی و همچنین شناسایی هیاتها و فعال نمودن آنها شدند.

*- آقای مهندس خانی، نیز به وظایف شورا در امر ورزش، شناسایی و تشکیل هیاتهای ورزشی اشاره و بیان نمودند که شهردار محترم نسبت به برگزاری ورزش همگانی اقدام و پیشنهادات اعضاء شورای اسلامی شهر را عملی نمایند. و همچنین نسبت به برنامه های فرهنگی، ورزشی اقدام گردد. 

  1. مقر گردید آقای بهتویی نماینده شورای اسلامی شهر، پیگیر تاسیس باشگاه فرهنگی و ورزشی شورا و شهرداری باتوجه به مصوبات قبلی انتخاب و نتیجه را به جلسه شورا ارائه نمایند.
  • مقرر گردید هیاتهای ورزشی در شهر فعال گردیده و در جلسات شورا از آنها دعوت   بعمل آید و نسبت به ارائه برنامه ها اقدام نمایند.
  • به استناد نامه شماره 481 / 1402 / ص  مورخ  01 /02/ 1402 شهردار محترم؛ با توجه به  نامه داخلي  شماره 119/ 1402  مورخ 20/ 01/ 1402 سرپرست محترم روابط عمومي مبني بر تقدير و تشكر از تيم واليبال شهر شريفيه كه موفق به كسب مقام قهرماني در مسابقات جشنواره فرهنگي، ورزشي بهار در بهار محلات استان قزوين شده اند، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تقدير از اعضاء تيم پنج نفره با اعتباري بالغ بر 000 / 000/ 50 ريال از محل اعتبارات فصل پنجم كمك هاي بلاعوض رديف 150208 كمك به بخش عمومي ( ورزشي) اقدام نمايد. که در جلسه مطرح و به تصویب رسید و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال می گردد.
  • مقرر گردید شهردار محترم نسبت به برگزاری همایش پیاده روی خانواده در فصل بهار اقدام نمایند.
  • مقرر گردید با توجه به اولویت ورزشی در شهر، شهردار محترم نسبت به برگزاری مناقصه جهت ایجاد زمین چمن مصنوعی ورزشی در اسرع وقت اقدام نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.