موضوع کمیسیون: جلسه بررسی مشکل جرائم آب دامداران  واقع در ضلع جنوب غربی شهر شریفیه

مشروح جلسه: به حول قوه الهی جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون کشاورزی و تعدادی از دامداران تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

*- در ادامه دامداران شهر شریفیه  به مشکل آب دامداران واقع در ضلع جنوب غربی شهر از سوی آبفای استان اشاره که مبلغی بالغ بر  1/500/000/000 ریال جریم شده اند.

*- اعضاء شورای اسلامی شهر با توجه به نارضایتی دامداران از این موضوع، به پیگیریهای صورت گرفته در این چندین سال که متاسفانه هنوز انشعاب برقرار نشده و اداره آبفا همکاری لازم با دامداران انجام نداده است.

*- اعضاء شورای اسلامی شهر  به جلسات برگزار شده با مسئولین آبفا و نمایندگان و مسئولین جهاد کشاورزی اشاره نمودند.

 *- در پایان مقرر گردید؛ جلسه فوری با بخشدار محترم محمدیه، مسئولین کشاورزی، آبفای استان ، شورای اسلامی شهر و شهرداری  در اسرع وقت برگزار و نسبت به رفع مشکلات اقدامات، لازم صورت پذیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.