موضوع کمیسیون: بررسی اراضی 43 هکتاری و نیروی انتظامی

مشروح جلسه: به حول قوه الهی جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون کشاورزی و هیات مدیره  تعاونی نیروی انتظامی و معتمدین شهر تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای رضایی شروع شد.

آقای علویری ضمن خیر مقدم به حاضرین جلسه، به تاریخچه توافق شهرداری با تعاونی و اتفاقات پیش آمده و همچنین توافقات صورت گرفته با اداره راه و شهرسازی، خواستار توضیحات هیات مدیره تعاونی شدند.

آقای امینی از اعضاء هیات مدیره، گزارش توافق تعاونی با شهردار اول با 30 درصد و توافق 18  درصدی با شهردار بعدی، پیگیری صورت گرفته و جلسات مرتبط در استانداری و توافق انجام شده با اداره راه و شهرسازی در حدود 33 درصد،  لذا درصورت موافقت شورای اسلامی شهر با توافق 35 درصد، این تعاونی اعلام آمادگی توافق با شورا و شهرداری را دارا می باشد.

حاج آقا حسن لی، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و خیر مقدم به حاضرین به بحث ایجاد منظر و مبلمان شهری در اراضی 43 و 32 هکتاری  با یک طراحی زیبا و توریستی و همچنین اقدامات و پیگیری های صورت گرفته و ارزش افزوده برای شهرداری، خواستار تشکیل جلسات فوق العاده جهت استفاده از این موقعیت شدند.

آقای احمدی از اعضاء شورای اسبق، به نقش شورا، شهردار و تعاونی جهت حل مشکل چند ساله و اقدامات شوراها  و شهردار سابق، خواستار توافق بهتر شورا، شهرداری و تعاونی که باعث رونق شهر و اعضاء تعاونی مذکور خواهدشد

آقای نظری ضمن خیر مقدم به حاضرین،  به تاریخ توافق شهرداری با تعاونی و درخواستهای تعاونی مذکور درخصوص میزان درصد توافق،  نیازمند آنالیز و جلسات تخصصی، کاربریها و هزینه های آماده سازی زیر بنایی و رو بنایی شدند.

آقای فرمانی شورای اسبق،  به هزینه های آماده سازی و هزینه های جانبی در آینده برای شهرداری، خواستار توافق برد برد برای هر دو طرف شدند.

آقای حاتمی از اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل؛ خواستار جلسه  همفکری و مشورت بیشتر اعضاء محترم شورای اسلامی شهر، شهردار محترم و تعاونی مذکور شدند.

آقای مهندس خانی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، خواستار ارائه یک برگ توافق تعاونی با اداره راه و شهرسازی به شهرداری و شورا شدند. و همچنین به اختیارات شورا در توافقات اشاره و مطالبی را بیان نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.