187  به استناد نامه شماره 4132 / 1400 / ص مورخ 22 / 12 / 1400 شهردار محترم،  با توجه به نامه شماره 15093 / 15 مورخ 21 / 12 / 1400 معاونت برنامه ريزي و هماهنگي امور عمراني فرمانداري شهرستان البرز منضم به نامه 22130/ 42 / 59 / ص مورخ 19/ 12/ 1400 مديركل دفتر امور شهري و شوراها مبني بر تامين اعتبار راهيان نور استان ،  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تامين مبلغ با اعتباري بالغ بر 000 / 000/ 250 ريال از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي ، ماده 16 و 17 رديف 150304 مشاركت در برگزاري مراسم راهيان نور اقدام نمايد. در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح و با مبلغ 000 / 000/ 150 ریال موافقت گردید.

بديهي است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد .

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

188 – به استناد نامه شماره 4149 / 1400 / ص مورخ 22 / 12 / 1400 شهردار محترم؛ با توجه به صورتجلسه شماره 4148 مورخ 22 / 12 / 1400 با عنوان جلسه هماهنگي شب چهارشنبه سوري آخر سال و تعطيلات نوروز 1401  مبني بر ضرورت آمادگي و حضور عوامل انتظامي ، نيروهاي بسيج و تعدادي از كاركنان و تامين خودرو شخصي جهت پيشگيري از وقوع اتفاقات در شب چهارشنبه سوري ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تامين هشتاد و پنج پرس شام  با اعتباري بالغ بر 000 / 000/ 100 ريال از محل اعتبارات ايمني و مديريت بحران برنامه و طرح تهيه و اجراي برنامه هاي ايمني و كاهش خطر پذيري پروژه پذيرايي از عوامل نظامي و انتظامي اقدام نمايد. که در جلسه شورا مطرح گردید.

ضمنا اعتبار مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.