موضوع کمیسیون:  بازگشایی معابر

مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون عمران تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

*- آقای مهندس خانی؛  ریاست محترم کمیسیون عمران؛ ضمن خیر مقدم و خداقوت به همکاران شورای اسلامی شهر و حاضرین جلسه، به موضوع بازگشایی و ارتباط خیابان شهید باکری به خیابان شهید تند گویان و لزوم انجام این امر، توضیحاتی را ارائه نمودند.

* –  در ادامه همکاران شورای اسلامی شهر، نیز بیان نمودندکه  با توجه به طولانی بودن طول خیابان های شهید باکری ، تندگویان و دسترسی شهروندان به مدرسه ، مسجد و نانوایی،  بازگشایی این معابر را ضروری دانستند.  و باتوجه به مراحل انتقال اسناد اراضی املاک کوثر و طولانی شدن آنها همکاران خواستار پرداخت این هزینه ها از بودحه داخلی شهرداری شدند. درخصوص تعیین و تکلیف پل غربی ، بلوار شرقی و دیوار چینی رودخانه شرقی و کارهای مشاوره ای، شهردار محترم گزارشی را ظرف مدت 15 روز به شورای اسلامی شهر، ارائه نماید.

1 –  به استناد نامه شماره  2625 / 1401 / ص مورخ 29 08/ 1401 شهردار محترم ،  با توجه به درخواست شماره 800/ 98/ و مورخ  11/ 10/ 1398 حسين نصري فرزند محمد مالك يك واحد ساختماني با كاربري مسكوني به مساحت عرصه 13/ 41 متر مربع و اعياني 78/ 36 مترمربع واقع در خيابان شهيد تندگويان (صنعتگران سابق ) انتهاي كوچه كاج 4 پلاك 133 كه در طرح بازگشايي معبر كاج 4 (كروكي پيوست ) قرار گرفته است ، با توجه به اينكه بازگشايي معبر جزو اولويتهاي طرح بازگشايي اين شهرداري مي باشد، اين شهرداري در نظر دارد برابر قانون نحوه تملك اراضي و املاك براي اجراي طرح هاي عمومي و عمراني دولت، نسبت به تملك ملك مورد نظر( بر اساس قيمت كارشناسي) ، از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك طرح توسعه زيرساخت ها، پروژه تملك اراضي مورد نياز  اقدام نمايد. که در جلسه کمیسیون  مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی ارسال می گردد.

2- به استناد نامه شماره  2611 / 1401 / ص مورخ 28 08/ 1401 شهردار محترم، با توجه به درخواست شماره 3039/ 1400/ و مورخ  14/ 06/ 1400 خانم سيده فاطمه ميرغفاري لشت نشائي مالك يك واحد ساختماني با كاربري مسكوني به مساحت عرصه 49 / 49 متر مربع و اعياني 34 / 44 مترمربع واقع در بر خيابان شهيد مهدي باكري (انتفاضه سابق ) پلاك 80 كه در طرح بازگشايي معبر كاج 4 (كروكي پيوست ) قرار گرفته است ، با توجه به اينكه بازگشايي معبر جزو اولويتهاي طرح بازگشايي اين شهرداري مي باشد، اين شهرداري در نظر دارد برابر قانون نحوه تملك اراضي و املاك براي اجراي طرح هاي عمومي و عمراني دولت، نسبت به تملك ملك مورد نظر( بر اساس قيمت كارشناسي) ، از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك طرح توسعه زيرساخت ها، پروژه تملك اراضي مورد نياز  اقدام نمايد. که در جلسه کمیسیون  مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی ارسال می گردد.

3- مقرر گردید شهردار محترم تاریخ انجام این دو لایحه مذکور را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری  انجام و نتیجه را  به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.