موضوع کمیسیون:  ساماندهی رودخانه های شرقی و غربی شهر شریفیه

مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی، جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون عمران، شهردار محترم، مشاور حقوقی ، رئیس آب منطقه ای شهرستان البرز و همراهان ایشان تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای نظری شروع شد.

* – شهردار محترم ضمن خیر مقدم به حاضرین جلسه، تقدیر و تشکر از خدمات آب منطقه ای در رودخانه های این شهر،  با مشارکت شورا و شهرداری در ساماندهی رودخانه های غربی و شرقی و همچنین دیوار چینی هر دو رودخانه و احداث کمربندی، خواستار ایجاد تفاهم نامه بین شهرداری، شورای اسلامی شهر و آب منطقه ای در این امر شدند.

*- آقای مهندس خانی؛ ریاست محترم کمیسیون عمران؛ ضمن خیرمقدم به حاضرین جلسه، به موضوع اهمیت رودخانه ها، مهار سیلاب  با مشارکت شورا و شهرداری،  جهت ساماندهی رودخناه های غربی و شرقی شهر با همکاری آب منطقه ای اشاره و ضرورت ایجاد کمربندی به جهت پدافند غیر عامل و امداد رسانی به شهروندان، ایشان خواستار تسریع در این موضوع شدند.

*=  آقای علی خاصی ریاست محترم آب منطقه ای شهرستان، گزارشی از اقدامات و پروژه دیواره رودخانه شرقی، خواستار مشارکت شهرداری در خاکبرداری رودخانه شرقی شدند.

*- در ادامه اعضاء محترم کمیسیون درخصوص منازل مسکونی واقع درحریم و بستر رودخانه، که در اجرای پروژه مشکل ایجاد نموده با یکدیگر بحث و تبادل نظر نمودند.

1- مقرر گردید از محل اعتبارات داخلی شهرداری نسبت به اجاره بیل مکانیکی و همچنین تامین ماشین آلات لازم به تعداد حداقل 3 دستگاه توسط شهرداری و اداره راهداری شهرستان و 2 دستگاه کمپرسی توسط آب منطقه ای جهت تخلیه  و حمل خاک موجود در انتهای کمر بندی 9 دی حد فاصل با هنر 2 تا والفجر 24 ، ظرف 20 روز آینده تا تاریخ 20/06/1402 اقدام نماید.

2-  مقرر گردید شرکت آب منطقه ای، پروژه ساخت دیواره رودخانه شرقی شهر شریفیه را حداقل با حفظ وضعیت معبر موجود،  مطابق نقشه های مصوب اجرایی شرکت آب منطقه ای به سمت شمال تا اتصال به دیواره موجود ادامه دهد و در همین ارتباط نسبت به اقامه دعوی برای منازل و مستحدثات واقع در بستر و حریم رودخانه قرار کرفته اند در مراجع قضایی اقدام نماید.

3 مقرر گردید شهردار محترم درخصوص نحوه مشارکت با اعتباری بالغ بر 000 /000 /000 /15 ریال، جهت ساماندهی رودخانه شرقی را طبق نقشه های مصوب اجرایی، شرکت آب منطقه ای پس از کسب تکلیف مراجع ذی صلاح اعم از شورای تامین شهرستان، فرمانداری شهرستان البرز، بازرسی استان و … با اولویت ترک تشریفات و استفاده از توان پیمانکار معرفی شده توسط آب منطقه ای، تحت نظارت آب منطقه ای انجام پذیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.